DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1913 str. 37     <-- 37 -->        PDF

- 439 —
uvjeta za razvoj njezin, pak će se moći hrastovi oporaviti od
štete, što je na njima eventualno počinila medljika. Zato mislimo,
da nije osnovana bojazan, da će medljika uništiti naše
glasovite hrvatske, po svem svijetu poznate hrastike, koji su
jedan od najvažnijih dijelova imovine lijepe naše domovine.


Osobne vijesti.


Imenovanja. Kraljevski povjerenik u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji
imenovao je kotarskog šumara Emila Prste ca nadšumarom, a
absolventa šumar, akademije zagrebačkeVjenceslava Radošević a šumarskim
vježbenikom, obojicu kod otočke imovne općine sa sustavnim berivima.


Kr. ug. Ministar za poljodjelstvo imenovao je kr. šumarskog inžinirskog
vježbenika Oktavija Aâron a kr. šumarskim inžinirskim pristavom
u X. čin. razredu.


Imenovanja u vlastelinstvu Valpovačkom : G. Slavoljub Demel nadšumar
u Dobroviću imenovan je nadšumarom, a g. Albin Leustek absolventa
šumarske akademije u Zagrebu šumarskim vježbenikom, oba pridijeljena
šumarskom nadzorničtvu u Valpovu.


Novi članovi povjerenstva za šumarski državni izpit. Vladin odio
za unutarnje poslove, imenovao je zamjenikom predsjednika ispitnog povjerenstva
za državni ispit, osposobljujući za samostalno vodjenje šumskog
gospodarstva državnog šumarskog nadsavjetuika Julija Ulreicha , a
ispitnim povjerenicima za rečeni državni ispit: vlastelinskog šumarskog
savjetnika Franju G r e g e r a, zemaljskog šumarskog nadzornika I. razreda
Antu K e r n a, profesora šumarske akademije zagrebačke Franju
Kesterčaneka , zem. šumar, nadzornika II. razreda Bogoslava K osović
a držav, šumar, savjetnika Ivana ........., nadšumarnika
petrovaradinske imovne općine Jovana Metlaša , profesore šumarske
akademije zagrebačke: dra. Gjuru Nenadić a i dra. Andriju Petra čića,
državnog šumarskog savjetnika Dragutina Polačeka . nadšumarnika
gjurgjevačke imovne općine Slavoljuba Slapničara , državnog
šumarskog savjetnika Emila Tordonyi a te vlastelinskog nadšumara
Dragutina Trôtzera.


Društvene vijesti.


Za literarnu (Borošićevu) zakladu hrv.-slav. šum. društva priposlao
je revni član g. K. Mifka, vlast, šumar u Harkanovcima 10 K, koje su sakupili
učestnici proslave 25-godišnjeg službovanja vi. šum. L. pi. Rozgonya.*


Zapisnik o sjednici povjerenstva uprave zaklade za uzgoj djece
šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji, obdržavane
dne 3. kolovoza 1913. u šumarskom odsjeku kr. zemalj. vlade.


Prisutni:


Robert Fischbach, kr. odsječni savjetnik kao predsjednik, Antun Kern.
hrv. zemalj. šumar, nadzornik, Antun Mark nadšumarnik križevačke im.
obćine, Antun Renner nadšumarnik II. banske im. obćine i Dragutin Trotzer
nadšumarnik vlastelinstva nadbiskupije zagrebačke.


* O toj proslavi primili smo i obširan opis, kojega radi inoga gradiva nemožemo
priobčiti.
t