DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1913 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 322 —


Broj jaaenovih i brestovih stabala nalazio seje prije naprama


broju hrastova očito u mnogo povoljnijem razmjeru nego danas,


jer se kod predužitaka — kako u svim našim mješovit´m sas


tojinaraa, tako i ovdje — vade najvećim dijelom samo nuzgredne


vrsti drveća, što je kod mnogo viših cijena hrastovine (osobito


one jačih dimenzija) naprama cijenama jasenovine i brestovine


sasvim shvatljivo.


0 postanku ove sastojine nije ništa poznato. Po svoj pri


lici pomladjena je ista naravnim načinom, budući da se gotovo


svako od devetorice u svrhu ovih istraživanja oborenih pokusnih


stabala starošću od ostalih razlikuje (vidi skrižaljka 1.) što se


kod umjetno pomladjenih sastojina u pravilu ne dogadja.


Pošto su dakle — kako rekoh — hrast, brijest i jasen
najvažnije vrsti drveća u našim posavskim šumama, to nebi bilo
na odmet upoznati se sa prirastom njihovim, kao sa odnošajem
prirasta jedne od ovih vrsti drva prema onome ostalih. Ovo je
pitanje tim važnije, jer se sve tri vrsti drveća nalaze ovdje u
središtu svoga optimalnog pojasa*) i jer se na temelju prirasta
dade i po gdjekoje pitanje statičke naravi riješiti,


No sravnjivanje pojedinih vrsti drveća s obzirom na tok njihova
prirašćivanja vezano je ô jedan od slijedećih uvjeta: ili
se moraju sve te vrsti drveća s obzirom na zahtjeve, što ih na
tlo, na svjetlo itd. stavlja u, prilično podudarati ili mora da je
svaka od njih uzrasla pod relativn o jednakim uslovima.


Ako je ispunjen onaj prvi uvjet to je time eo ipso ispunjen
i ovaj drugi, a u tom slučaju dozvoljeno je i dapače potrebno,
da se sve te vrsti drveća nalaze na tlu jednog boniteta i u jednoličnom
sklopu.


Za hrast, brijest i jasen znade se pak, da se koli u pogledu
svojih zahtjeva na dobrotu tla, toli u pogledn onih na
svjetlo i sklop dobrano podudaraju.


Stoga mi je gornju potrebu tim lakše bilo u obzir uzeti,
jer je stojbina u Merolinu, kao i u svim našim dolinskim šumama
na manjim površinama posve jednolična i jer je sastojina
još sve do nedavna bila vrlo dobro obraštena.


*) Mayer: Waldbau auf naturgesetzlicher Grundlage. Gayer: Waldban.