DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1913 str. 3     <-- 3 -->        PDF

BROJ 8. U ZAGREBU, 1. KOLOVOZA 1913. GOD. XXXVII.


ŠUMARSKI LIST


Pretplat a za nečlanove K 12 na godinu. — Članovi šumar društva dobivaju list bezplatno.


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajuće K 20. — Za redovite
članove I- razreda K 10 i 2 K. pristupnine. — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za
»Šum. list« K 4 u ime pretplate. — »Lugarski viestnik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
broj »Šum lista« stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list prima predsjedništvo društva.
Uvrstblna za oglase: za 1 stranicu 16 K ; za pol stranice 9 K; za trećinu stranice 7 K;


tetvrt stranice 6 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


Nešto o prirastu hrasta, jasena i brijesta u
našoj Posavini.*)


Napisao : Dr. Antun Levaković, kot. šumar brodske i. o.


Hrast, brijest i jasen jesu najvažnije vrsti drveća u našim
posavskim šumama. Mnoge su od ovih — kako je poznato —
čisti hrastici, a druge imaju značaj mješovitih sastojinâ sa hrastom
kao glavnom vrsti drveća. Uz njega se najviše ističu brijest i jasen.


Ostale vrsti drveća zaostaju kao primjese hrastovih sastojinâ
za jasenom i brijestom ako i ne toliko kolikoćom, no tim više
kakvoćom, te stoga ne dolaze kod statičkih računa ni u obzir.


U mješovitim sastojinama nalaze se medjutim često samo
gore spomenute tri vrsti drveća.


Tako n. pr. u Merolinu, u šumi brodske imovne općine
(Šumarija br. II., Cerna). Jasen se tu nalazi u priličnoj množini
(ponajviše u manjim hrpama, no i pojedince) sa hrastom pomiješan,
dočim se od brijesta nalaze samo mjestimice pojedina stabla.


Sastojinâ u Merolinu je po prilici nešto ispod 90 godina
stara, te je još do nedavna — što se najbolje na samim stablima
vidi — sasvim lijepo bila obraštena.**)


*) Prema svojoj disertaciji „Vergleichende Untersuchungen iiber die Zuwachsleistungen
der slavonischen Eiche, Esche und Ulme" skratio sam pisac.


**) Još godine 1906. izbrojio je prof. Dr. Nenadić na jednoj pokusnoj plohi
253 stabla po jutru, dočim Wimmenauerova skrižaljka prirasta i prihoda pokazuje
za 80-godišnju dobu i normalni obrast na stojbini prvog razreda 223 stabla po jutru.