DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1913 str. 23     <-- 23 -->        PDF

341


donjih grana. Krošnja se pomalo reducira, a uslijed toga poraste
i drvna punoća debla.


U dobi od 20. do 40. godine postigne borba pojedinih
stabala o prvenstvo vrhunac. Uslijed toga kulminira u toj dobi i
priras t drvne punoće, kao što to krivulje prirasta punoće pokazuju.


Naskoro iza toga počinju se kod progalnih vrsti drveća uslijed
pogibanja i nestajanja slabijih stabala izmedju pojedinih krošanja
sve veće luknje otvarati, pri čem i način odgajanja sastojine
mnogo upliva.


Time prestaje čišćenje stabala od donjih grana, a drvna
punoć a postigavši kulminaciju počinje pomalo padati.


Na drvnu punoću debla vrši kod iste vrsti diva položa j
pojedinog stabla unutar sastojine slični upliv.
Najviša stabla čunjastija su od stabala srednje visine, a ova su
čunjastija od potištenih. (Sravni medjusobno visine pojedinih
pokusnih stabala s jedne strane i faktore njihove drvne punoće
s druge strane.)


Ovo isto moglo bi se primijeniti i na medjusobni odnošaj
hrasta, brijesta i jasena (nakon 40. godine) s obzirom na njihovu
prosječn u drvnu punoću, budući da sve te tri vrsti drveća
počevši od te dobe gotovo jednake zahtjeve na svjetlo stavljaju.


Pak i zbilja iztiču se brijestovi — kao najviša stabla sastojine
— najmanjom, a hrastovi — kao najniža stabla —
najvećom drvnom punoćom.


Otud slijedi, da pojedino hrastovo stablo ljepše uzraste u
mješovitoj sastojini (smjesa hrasta sa po prilici jednakodobnom
bijelom šumom), nego u čistoj.


Za dobu ispod 40. godine ne vrijedi gornja primjena, jer
se hrast, brijest i jasen u toj dobi sa svojim životnim uslovima
ne podudaraju.


V. Drvne gromade i gromadni prirast.
(Milimetr. list VII.)
Postotci gromadnog prirasta.


(Milimetr. list VIII. SI. 16.)
Akoprem hrast visinom (V) zaostaje za brijestom i jasenom,
to on ipak drvnom gromadom (G) nadmašuje ova dva potonja