DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1913 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 340 —


raste do 60., a kod jasena i hrasta do 70. godine. Nakon te
dobe počinje drvna punoća pomalo padati.
Iz toga moglo bi se također zaključiti, da rastenje i padanje
drvne punoće i o dobi sastojine ovisi.


No ipak nam rezultati poimence Hartigovih i Metzgerovih
istraživanja dokazuju, da kod iste vrsti drveća i aritm. srednjeg
stabla na drvnu punoću debla — kao što već rehoh — izravn o
jedino obrast sastojine upliviše.


Starost sastojine upliva ovdje samo posredno — u koliko
se pod normalnim prilikama sa starošću sastojine i njen obrast
mijenja.*)


U prvoj mladosti je svako stablo ništa drugo, nego jedna
jedina krošnja. Debla bez granja gotovo i nema u toj dobi.
Stoga je i drvna punoća debla u toj dobi najmanja — ono
je čunjasto (abholzig).


No naskoro se počinju pojedine krošnje medjusobno doticati
i nakon potpunog sklopljenja njihova očisti se stablo od


*) Guttenber g pripisuje uplivu starosti na drvnu punoću debia i to,
što se u starijim sastojinama (po njemu borovim i smrekovim) podnožje stabla
i iznad prsne visine proširuje (Wurzelanlauf) Oesterr. Viert. f. Forstvv. 1885. II,
str. 237; 1896, III. str. 218.


No i ovo proširivanje podnožja i iznad prsne visine treba upisati više na
račun progaljenja (Lichtstellung) sastojine uslijed starosti, nego li izravno na
račun same starosti pojedinog stabalja. Ovu tvrdnju potkrepljuje i činjenica po
Guttenbergu samom opažena, da kod bukve i jele — dakle kod drveća, koje se
pod normalnim prilikama i u visokoj starosti u vrlo dobrom sklopu uzdrži —
drvna punoća unatoč visoke starosti sastojine ipak još uvijek raste, što znači,
da se u gusto sklopljenim (obraslim) sastojinama podnožje stabla ni u visokoj
starosti iznad prsne visine ne proširuje.


Kod smreke doprinaša proširivanje podnožja i iznad prsne visine n e progaljene
sastojine, buduć da je smreka sjenovita vrst drva (Schattenholzart),
nego formacija njenog korjenja, koje se posve plitko (pliće, nego kod ikoje
druge vrsti drveća) i gotovo samo u horizontalnom smijem širi. Ova činjenica prouzročuje
gornji pojav kod smreke i to ne samo po fiziološkim (Hugo v. Mohl
u časopisu „Botanische Zeit" 1869), nego i po mehaničkim zakonima (Metzger,
na spom. mjestu).


Kod hrasta, brijesta i jasena otpadaju u ovom slučaju, pošto sastojina u
Merolinu nije starija od 90 godina i pošto je ista sve do nedavna bila vrlo
dobro obraštena, ne samo fiziološki uzroci širenju podnožja i iznad prsne visine,
nego i mehanički.