DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1913 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 338 -
Brijest prednjači ovdje samo do 40. godine, a već nakon


60. godine zaostaje za obim ostalim vrstima. Nakon 75. godine
dobiva prvenstvo napokon hrast, koji je s početka bio najslabiji.
Označimo li visinu sa V, debljinu u prsnoj visini sa D,
to slijedi uz pretpostavu konstantne visine (V = 1) za sve tri
vrsti drva prsna debljina . iz proporcije D : V = . : 1, t. j .


D


. = y-


Promotrimo li kod svih triju vrsti drveća ovaj izraz kao
njihovu relativnu prsnu debljinu (SI. 15. na milim, listu
VIII.), to ćemo opaziti, da se debljanje hrasta relativno (t. j .
u razmjerju prema njegovoj visini) još mnogo jače ističe pred
debljanjem jasena i brijesta, nego apsolutno.


Drugim riječima: Hrast je znatno sposobniji za proizvodnju
drva jakih dimenzija, te je i to uzrokom, da mu je kvalitativni
prirast*) u poodmakloj dobi znatno veći, nego onaj jasena i
brijesta.


I iz ove okolnosti viidimo, da od sve tri vrsti drveća najduže
može hrast bez financijalnog gubitka na panju ostati.


III. Kružne plohe u prsnoj visini (temeljnice) i njihov (plošni)
prirast.
(Milim, list V.)


Za veličinu i tok gromadnog prirasta (Massenzuwachs) nije
mjerodavan debljinski, nego u spoju sa visinskim i prirastom
drvne punoće plošni prirast. Otud je i napadna sličnost krivulju
plošnog i gromadnog prirasta. (Milim, list V. i VII).


*) „Debljinski prirast najbolje je mjerilo kvalitativnog prirasta, koji cet.
par." (t. j . ako su cijene istih sortimenata za sve tri vrsti drva jednake. Op. pisca)
„stoji sa debljinom u upravnom razmjeru." (Martin : Forstliche Statik I. Berlin
1906, Strana 46). Ovdje ali nisu ni cijene jednog te istog sortimenta za sve tri
vrsti drva jednake, nego se cijene hrastovine pred cijenama jasenovine i brijestovine
tim više ističu, čim veći sortimenti u obzir dolaze.


Slično M art inu veli i S eh wappach (Untersuchungen iiber dieZuwachsleistungen
von Eichenhochwaldbestanden in Preissen 1905, str. 99.) „Mjerilom
vrijednosti može kod listača, a poimence kod hrasta služiti u prvom redu srednji
promjer . . ."


U gorjnjem smislu izjavljuje se i prof. Dr. Webe r (Forsteinrichtung, str.
295), zatim Karl u „Allgem. Forst- und Jagdzeitung" od god. 1895. (broj 1—4,
6—8) i drgi.