DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1913 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 337 »
No da korenje takodjer uzmogne rasti, nužni su i njemu
produkti asimilacije, što se u listu stvaraju. Tu je opet deblo
onaj posrednik, koji ovo putovanje hranivih tvari od krošnje
do korjena omogućuje,*) t. j . na putu od lišća do korjena moraju
hranivi produkti asimilacije proći najprije kroz deblo. Što je
onda naravnije, nego da se dovoljan dio ovih produkata uz put
najprije na deblu zaustavi i k njegovom debljanju doprinese,
a tek preostali dio sve do vrška korjena dopre i razvitak
istoga potakne?


Prema tome uslijedjuje debljanje debla uvijek nešto.prije,
nego razvitak korenja.


Nadalje : Krošnja proizvadja razmjerno najviše hranivih sokova
u onoj starosti, kada se razmjerno u njoj najviše i najboljeg
lišća nalazi.**) Uslijed toga kulminira dakle najprije
debljinski prirast, a istom nakon kulminacije ovoga slijedi maximum
visinskog prirasta.


Često kulminiraju sve ove tri vrsti prirasta tako brzo jedna
za drugom, te se čini, da maximum visinskog prirasta u isto
vrijeme pada sa kulminacijom debljinskog prirasta.


Tako je došlo do toga, da su neki počeli ovaj slučaj
smatrati pravilom. Nôrdlinger veli na spomenutom mjestu: »Prilike,
u kojima visinski prirast n e i d e ruku o ruku sa deb-
Ijinskim bilo bi vrijedno pobliže istražiti«.


Prof. Dr. Martin***) pak hoće, da visinski prirast prije
kulminira od debljinskog, no ni ne kuša toga objasniti, kao što
se to uopće ni ne da. Naprotiv sve, što nam je do sada o
prirašćivanju drveća s fiziološkog stanovišta poznato, govori u
prilog ranijoj kulminaciji debljinskog prirasta naprama onoj
visinskoga.


Što se samih debljinski h krivulja (SI. 7.) tiče, to se
pokazuje, da je njihov medjusobni odnošaj drugačiji, nego li onaj
kod visinskih krivulja.


*) Kao u bilješki pod *) str. 336.
**) Pressler : Gesetze der Stammbildung.
***) Martin : Forsteinrichtung. Berlin 1910, Str. 83.