DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1913 str. 18     <-- 18 -->        PDF

336 —


denih vrsta drveća (aritmetička sredina) preračunao sam (po decenijima)
ne izravno iz promjera pojedinih pokusnih stabala,
nego iz njihovih temeljnica (Grundflâche). Rezultati su na ovaj
način točniji, jer ovdje operiramo ne sa promjerima samima,
nego sa njihovim kvadratnim potencijama.


Debljinski prirast u prvoj visini datira tek od one dobe,
u kojoj stablo naraste do te visine — dakle kod brijesta u
Merolinu poprečno od treće, kod jasena od pete, a kod hrasta
od šeste godine života,


I debljinsk i prirast brijesta razlikuje se napadno od
prirasta hrasta i jasena (SI. 3.). Isti kulminira kod brijesta odmah
u početku sa iznosom od kojih 12 mm. na godinu, te je u
prvom deceniju kud i kamo viši, nego prirast jasena i hrasta.


Prirast potonje dvojice kulminira i ovdje tek nešto kasnije:
kod jasena po prilici u 10. godini sa kojih 8-5 mm., a kod
hrasta u 15. godini sa 7-2 mm. godišnje.


Kod hrasta i jasena pad a također prirast mnogo polaganije
i jednoličnije, nego kod brijesta. Medjusobni razmjer, u
kojem se debljinski prirast ovih triju vrsti drveća nalazi, obrne
se stoga već nakon 30. godine.


Prispodobimo li tok krivulja debljinskog prirasta sa onim
visinskoga, opazit ćemo, da debljinski prirast većinom nešto
prije kulminira, nego visinski. Isto proizlazi iz Guttenbergovih
istraživanja o prirastu (Oester. Vierteljahrschr. F. Forstw.
1885. IL, 1888. II. i 1896. IL).


Ovaj je pojav u svezi sa već spomenutim medjusobnim
odnošajem ovih dviju vrsti prirasta (Vidi citiranu već Guttenbergovu
izreku! Str. 329.).


Prema prof. Dr. Wilhelmu*) ovisan je visinski prirast sa
svojim rastenjem i padanjem o razvitku korijenja. Onaj prvi
ide dakle ruka o ruku sa ovim potonjim ili uslijedjuje tek nešto
kasnije, nego ovaj potonji.


*) Wilhelm und Hempel: Baume und Straucher des Waldes in botanischer
und forstwirtschaftlicher Beziehung 1., Str. 1. i 2.