DIGITALNA ARHIVA UMARSKOG LISTA
prilagoeno pretraivanje po punom tekstu
UMARSKI LIST 8/1913 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Jasen . Hrast III. Hrast IL


OC^I OOi 4> OJ tO . OC OC-4 OOi . OJ W . 00 00<| OOi 4i. OO *0


OoOOOOOOOO OiOOOOOOOO


OCOOOOOOOO


tOtOtOtOtOtO ~ UWMbJMtJHH to to to to to to


OC-^T 04^ O O Oo Ou ..^. W4 ow


00-^4 Oui OO O 4^ M Oo


o 4sl ai ob * * i* ai o dbO t o


O^-O 00-U O -cC oo o


.. M to -U. 0"4j Oo * i* t to ai O OOo MH 10 Oo ai -^4 -Ex Oo
H W ... 4 COQ O O tO Ui .. .. O 0C4D Oo


\Q J> M tO

OJUJWW M N H . -E*.4-.O0O0lOt0 Oo OJ OJ to to tO
ooq^wO-tk ..... -^. ^000 oooo -^ - oo w ww " " ! t -u ai oi M


- ob\ oui d- t t ai


bJWUi-t; OM 00 O to to oo-u 4^ ai OUK J
oo *^i -^. t i I fcj ^ ... vU M- ai \ ob O .. O .. 4^ ^. *


W _ MH ..


o ce O-u to ai UJ oc 04^ to O 00 Oui oo w
-t* O O ... WOWML^OJ-^^O H- OUI OO Oo 00 0>w


..... .^...1 J> w J% a oo-j .4 ai oo O-^J O 00 Oo osO


to to to to to M


n <[ o obs -4 4^ ui cc4> 4^ ob ob ob M d\ cK-4 vO 40^4 t-^j OOtui .^..


oooooooo oooooooo ooqqqqqo


4^-U4^4^-U4^0 1 4* 4^ 4^ 4 4* 4I 4a. O I 4^4^4>4^-UJ>4^O0 1


Oui ..... co ^4^J^LnU)U OU> O Q-Ui Ln^Ui ..


00^4 N O tJoi 00 O 0C^L) Oo . Oo


1 +++++ i, +. + 1++. ++ 1 ++++ | |


to OC OOO Oo 1 I


i- M \o i 43 00


O OO M
M -M O O O O O^
ai oo ccai oo o o


O.vj 0. 004* O O QO O Oi O tO tO O


y .... OCU* tO UiOJLn fJJ^OUiijJ W OCto to O OCO 4^ Oo


wu wu w w q q UiOO 4*; Oo tO tO QO tototototo qoq
Q4 M ob a C* 04^ d d c O 6b ob o4^ 4^ d O OC-U 004^ .. .. t d


0 tO Oo 4*. Ui Oo oo tO a* oooo ^4 ai 4^ to -. to


tOHHvOOOCOC-OfcOOo
MU, -Oo . -- to .
i-r 10 Oo Ui 00 O 00 j totooo4^aiOaiai | H4t0t04^O0^4Oi |
00.. t MM ai ai ui o o >" o 04> (O t * t o


Tok priraivanja pojedinih pokusnih stabala.


Hra*t I.


00 CC-4 OO 4a. oo 10
^IOOOOOOOO


oo oo to to to to


..^. ocai to oo oo to
i-t 4*. 4> ...5 * ai 4^


toto^OOto


O O -t* to^o^Cui 4^


014^4^.0000 tO
--J to (>0^ ^ O to
OO ^ti-H1 "


ai ai ai o o o\>jai*^4toaiui i"


tO 14 >-4


Q ^ OO O "vl J> tO


O .... 4S. ai4^. oo


4 o 10 M o ooo o oo


4^. OO OJ OO tO bO
<4 oui to O 0-*4 O
* oc ai * O o ^j ob


q q q q q q q q


4^4^J^-U4^4^0O 1


tOtOOJtotoOOai1


1 a->-4 OU1 oc 04> o


11+1+++,|


M ko ce
toto >4 ooooo
.6 4> OrO 0C4^ O O


04^. OC 4^014300 O


OJ O O 0.-4. .. tO tO i4


oaiau>ootoi-Hoq


ai O C>^4 00 Oui O O
OOO 0C4i. 4> .... >-i *-t


Pokusnog stabla
oznaka


. 1 Starost


p.
i


3 | Visina
Visinski priras


noj visini be


o
s Debljina u prsnovisini bezkor
s Debljinski priras
B
Kruna ploha


o


5


Ploni prirast


Faktor drvne puno


bez kore
o
g Prirast puno


o
a Drvna gromad


. 1 bez kore
o


Gromadni priras


3
Postotak gromadno
prirasta


o


..


.


t/3