DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Kr. kotarska oblast.


Broj 5 6S6.|1.913. Cirkvenica 18. lipnja 1913.


Predmet: Cirkvenica veleprodaja jelovih stabala.


Oglas dražbe stabala.


Na temelju naredbe kr. zem. vlade od 18.|I. 1913. br. 083335|1912
obrdržavati će se na dne 30. kolovoza 1913. u 11 sati prije podne u
uredu kr. kot. oblasti u Cirkvenici dražba od 2017 jelovih stabala vlastničtvo
z. z. Cirkvenica a nalazećih se u šumskom predjelu Eavno-Kurin.


Procjenjena stabla imadu 4587.57 m3 gradje i 2991.7. m3 ogrijeva.
Isklicna cijena ustanovljena je sa 39035 kruna 54 f. slovi trideset i devet
hiljada i trideset pet kruna i 54 fil. te se ispod ove cijene neće prodavati.


Propisno biljegovane ponude, koje imadu biti obložene sa žaobinom
od 10°|0 od isklične cijene, imadu se predati do 11 sati prije podne u
uručbeni zapisnik ove kr. kotarske oblasti.


Nacrt kupoprodajnog ugovora stoji na uvid za vrijeme uredovnih
sati u uredovnici kr. kot. šumara.
Kr. kotarski predstojnik:


Dr. pl. Vuchetich v. r.


Broj 2852)1913.


Oglas dražbe stabala.


Dne 14. srpnja 1913. u 10 sati prije podne obdržavati će se kod
podpisanoga šumsko-gospodarstvenog ureda u Ogulinu putem pismenih
ponuda dražba vrhu 7000 jelovih, 419 smrekovih, 6677 bukovih i 727
javorovih stabala razdijeljenih u 13 skupina, a procijenjenih na 206.016 K.


Stabla su obilježena kolobrojem.


Propisno biljegovane ponude imadu biti obložene sa žaobinom, koja
iznaša 5 °/0 °& izklicne cijene. Na brzojavne, kao i na kasnije stigle ponude
neće se nikakov obzir uzeti.


Pobliže dražbene uvjete moći je uviditi za vrijeme uredovnih sati
u pisarni ovoga ureda, te kotarskih šumarija u Plaškom, Brinju, Senju i
Modrušu, a poslati će se interesentu na zahtjev franco uz predhodno
priposlanje pristojbe od 1 K.


Šumsko-gospodarstveni ured ogulinske imovne občine.


U Ogulinu, dne 16. lipnja 1913.


SADRŽAJ. Strana


Proslava 40-godišnjeg službovanja predstojnika kr. šum. ravnateljstva


u Zagrebu gospodina kr. ministarskog savjetnika Josipa Havasa. 278—282
Rusa pilatka (Lophyrus rufus Retz). Piše Dr. Aug. Langhoffer. . . . 282—287
Nazivi ljudskih obitavališta u našoj domovini potičući od imena šum.


drveća i grmlja 287—299
Drugo pismo iz Draganičkog luga (Svršetak) 299—308
Osobne vijesti: Imenovanja. Promaknuće. Promocija. Naučno putovanje.


Umrla 309—310
Društvene vijesti: Pripomoćna zaklada hrv.-slav. šum. društva. Zakladni


list hrv.-slav. šum. društva. Poziv. Izkaz uplaćene članarine. . . 510—316
Razno: Stanje glavnice mir. zaklade. Stanje glavnice zaklade za uzgoj


djece. .Organ, šumoposjed. Nekoji podatci o šumarstvu u Japanu. 316—318
Dopisi ufedničtva. Natječaj , „. 318—320