DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 46     <-- 46 -->        PDF

- 320 -


Broj 1. ex 1913.
Predmet: Raspis natječaja za podjeljenje
potpora iz zaklade za uzgoj djece
šumarskih činovnika u kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji za
školsku godinu 1913/1914.


Natječaj.


Za podjeljenje podpora iz »Zaklade za uzgoj djece šumarskih
činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji« za školsku godinu
1913./14. raspisuje se ovime natječaj.


Prema § 2. zakladnice imaju pravo na podporu djeca, odnosno siročad
kako aktivnih tako i umirovljenih činovnika krajiških imovnih općina,
zemaljskih šumarskih činovnika, kao i šumarskih činovnika gradskih
(upravnih) općina i zemljištnih zajednica, koja kao redoviti učenici, odnosno
slušatelji polaze više djevojačke škole ili ženski licej, strukovne
škole muške ili ženske, srednja i ovima nalika učilišta (gimnazije, realne
gimnazije, učiteljske, više trgovačke i nautičke škole itd.), visoke škole
(sveučilište, više tehničke škole, rudarsku, šumarsku, gospodarsku ili veterinarsku
akademiju itd.), akademiju obrazovanih umjetnosti ili glazbeni
zavod u Zagrebu, vojničke uzgojne i obrazovne zavode, ako dotični pitomci
ne uživaju posve besplatno mjesto.


Za djecu, koja polaze srednja i ovima nalika učilišta, ima molbenice
predložiti otac ili tutor djeteta, uz naznaku svoga stalnoga boravišta, te
zavoda, koji dijete polazi.


Slušatelji visokih i ovima sličnih zavoda imaju vlastoručno pisane
molbenice sami podnijeti.
Molbenici valja priložiti:


1. Krsni ili rodni list učenika.
2. Školske svjedočbe za prošlo školsko godište, dotično slušatelji
visokih škola svjedočbu o zadnjem državnom ispitu, odnosno propisane
kolokvijalne svjedočbe za minulo poljeće, odnosno godište.
Molitelji, koji su tek svršili osnovnu školu, kao i molitelji, koji u
slijedećoj školskoj godini kane preći na zavod u kom drugom mjestu,
imaju u molbi izričito istaknuti, u kom mjestu i koji zavod kane polaziti
iduće školske godine; i


3. Iskaz i svjedočbu o imućtvenom stanju učenika i roditelja.
Molbenice imadu se predložiti predsjedničtvu spomenute zaklade u
Zagrebu, Markov trg broj 3 (šumarski odsjek) najkasnije do 31. s r p n j a 1913.
Molitelji se naročito upozoruju, da se na molbenice, koje kasnije
stignu i koje ne budu strogo prema natječaju obložene, neće moći
obzir uzeti.


U Zagrebu, dne 16. lipnja 1913.


Predsjedničtvo uprave zaklade za odgoj


djece šumarskih činovnika u kraljevinama


Hrvatskoj i Slavoniji.


Uredjuje kr. zem. sum. nadz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. Albrecht, Zagreb