DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 318 —


2. Preporuča se zemaljskim šumarskim društvima djelotvorno promicati
organizaciju mjesnih prodajnih zadruga time, da sami i putem gospodarskih
organizacija traže i zahtjevaju od nadležnih oblasti sredstva, da
se uvedu organi, koji će u prvom redu djelovati kao stručni zadružni
instruktori i putujući šumari u smislu zaključaka šum. kongresa 1903. i 1909.
3. C. kr. ministarstvo za poljodjelstvo umoljava se, da zemaljskim
šumarskim društvima dopita odgovarajuća sredstva za osnivanje šumskih
prodajnih zadruga, te za podupiranje inih zadružnih interesa L. H.
Nekoji podatci o šumarstvu u Japanu. Iz godišnjega financijalnogai gospodarskoga iskaza za god. 1911. koji je nedavno objelodanjen vadimo
ove zanimive podatke.


Japan je od naravi predestiniran za uzgoj šume, jer imade plodno
tlo i vlažnu klimu.


Suma u njemu pokriva u istinu površinu od 21.238.033 Cho (1 Cho
= 9,917.355 ara) t. j . okruglo 70°/0 čitave zemlje. Polovica ovih šuma
jest državna šuma.


Naglim i velikim razvojem trgovine i industrije porasla je i potreba
na drvu, uslijed čega se je razvilo i japansko šumarstvo.
Potreba drva naročito je velika u Mandžuriji, koja je vrlo siromašna
drvom.
Vlada je predložila reformu šumarstva, promjenu šumskog zakona,
investiranje velikih svota za pošumljenje golih predjela itd.


Prema šumskom zakonu od god. 1907. može se oblasnim putem
spriječiti uništavanje šuma, i obratno, provesti pošumljenje ogoljenog privatnog
zemljišta.


Oprost od poreza na branjevine dozvoljava se, a uporaba šume može
se zabraniti ili skučiti.
Državne šume uredjene su za trajno gospodarenje tako, da je moguće
potrebe podmiriti, ali i postići najveću financijalnu probit.


Nazad nekoliko godina, posjećuju japanski šumari vrlo mnogo visoku
školu za kulturu tla u Beču, i to tim radije, što su oro-i hydrografske
prilike Japana i naše monarhije posve slične.


Kako se vidi, ova mlada velesila neumorno radi na svim poljima
ljudske djelatnosti, pa je i na polju šumarstva zaslužila svačije priznanje.


Dopisi uredničtva.


1 Doskora će se obdržavati skupština hrv. slav. šumar, družtva, pak
se umoljavaju gg. šumari, a pogotovo naši suradnici, da nam jave, nebi
li bilo sgodno, da se prigodom skupštine sastanemo na posebni dogovor
i tom prigodom ustanovimo načela, na temelju kojih bi trebalo izdati
naputak za sabiranje gradje za riječnik šumar, nazivlja.


O tom predmetu, kako smo svojedobno javili, bilo je već pisano u
>Sum. listu«, a sada bi bilo poželjno, da se postavi temelj i odredi pravac
za taj posao, da se nebi radilo uzalud.


O tom predmetu neka gg. koja kane suradjivati i svoje predloge
staviti već sada počmu razmišljavati i praktično svoj način, koji drže da
je najshodniji, provadjati, da vide je li isti odgovara.