DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 316 —


gradiška 400 K., petrovaradinska 100 K , I. banska 50 K., Il banska
80 K., s´unjska 50 K, otočka 100 K., ogulinska 50 K.; slob. i kralj,
gradovi: Zagreb 20 K., Osiek 20 K, Varaždin 20 K., Križevac 20 K.,
Petrinja 20 K.


U ime pretplatnine za »Šumarski list« uplatiše:


Kr. šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu za 16 područnih šumarija
160 K., Kr. nadšumarski ured u Vinkovcima za sebe i 9 područnih šumarija
100 K., Kr. šumarski ured na Sušaku 10 K., Kr. gospodarsko
učilište u Križevcih 12 K., Šumarska škola u Sarajevu 12 K., Šum odjel
zemalj. vlade u Sarajevu 12 K., Šumarska direkcija kr. zemalj. vlade u
Sarajevu 12 K.


Sveukupno 3792 K. 50 fil.


Razno.


Stanje glavnice mirovinske zaklade šumarskih činovnika krajiških
imovnih obćina pohranjene u hr. hrv. slav. zemaljskoj blagajni u Zagrebu
koncem g. 1912.: 15.926 K 96 f. u gotovom novcu i 1,362 5.5 K 9 f.
u vrijednostnim papirima.


Stanje glavnice zaklade za uzgoj djece šumarskih činovnika pohranjene
u kr. hrv. slav. zemaljskoj blagajni u Zagrebu koncem god. 1912.:


114.864 K 83 f.
u vrijednostnim papirima.
Organizacija šumoposjednika. Austrijski šumarski kongres, koji je
svoje prošlogodišnje zasjedanje — nakon trogodišnje stanke — obdržavao
u Beču, uzeo je kao jedno od prvih pitanja u pretres pitanje o «organizaciji
šumoposjednika«.
Referent šum. nadsavjetnik dr. Trubrig ističe u svom uvodu, da se
je o tom pitanju već otprije raspravljalo u raznim šumarskim društvima
i predidućim šumarskim kongresima, te predočuje kao cilj ove reorganizacije
stvaranje takovih ustanova, koje bi koli općenite, toli i pojedine
interese malih i velikih šumoposjednika svrsishodno i pravo promicale.
Ova organizacija mogla bi se provesti samo u okviru gospodarstvenih
prilika te političkog ustroja Austrije, dakle kao organizacija unutar polit,
kotara, zatim kao zemaljska organizacija i kao jedna glavna središnja
organizacija.
U prvo spomenutoj organizacionoj grupi ima već sada osim množine
malih šumoposjednika čitavi niz primitivnih organizacija kao što su udruge,
privredne i gospodarske udruge itd.
Većina ovih šumskih zadruga su po svom pravnom sastavu naprosto
zajednice, tek nekoje osnivaju se na izrazitoj organizaciji. U pravilu se
takove šume upravljaju i uživaju po principu tradicije: kako aaši predci
tako i mi.
Različne od svih ovih zadruga su zadruge za prodaju i promet sa
šumskim produktima.
Ovakove organizacije obavljaju po svojim šumarsko-tehničkim organima
izmjeru, sortiranje i procjenjivanje drvne mase svojih zadrugara,