DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 315 —


10 K., Biondić Josip 10 K, Brosig Ljudevit 10 K, Brosig Rudolf 10 K.,
Brausil Makso 5 K, Brausil Miroslav 10 K., Bônel Julio 10 K., Boor
Dragutin 10 K., Bujan Josip 10 K., Brnjas Dragutin 10 K , Belanović
Sava 10 K., Crnadak Milan 10 K., Čop Andrija 10 K., Čmelik Vilim 10 K ,
Dianovsky Pavao 10 K., Dojković Vilim 10 K., Dodig Stjepan 10 K.,
Drenovac Svetozar 10 K., Draženović Ivan 10 K., Fischbach Robert 10 K.,
Frkić Stjepan 10 K., Fusić Franjo f» K., Franješ Juraj 10 K, Frusić
Andro 10 K., Groger Fran 10 K., Giirth Dragutin 10 K., Grčević Ivan
7 K., Grdinić Matija 10 K.. Grozdanić Milan 10 K., Georgiević Teodor
10 K., Goderer Albert 10 K., Grubić Nikola 10 K., Hajek Bogoslav 10 K.,
Hanika Ivan 10 K., Havliček Aleksander 10 K., Helebrand Adolf 10 K.,
Hradil Dragutin 10 K., Hankonyi pi. Stjepan 10 K., Haueise Levin 12 K.,
Idžojtić Stanko 5 K , Jakopec Josip 10 K., Jerbić Ivan 10 K., Janussek
Stjepan 5 K, Jovanovac Antun 5 K., Kadernoška Dragutin 10 K., Kovačina
Mate 10 K., Kosović Bogoslav 10 K., Kern Ante 10 K., Kovačević
Gavro 10 K., Kundrat Emil 5 K., Kolibaš Rudolf 10 K., Kos Milan 10 K.,
Kreč Milivoj 15 K., Lasman Dragutin 10 K., Lahner Dragutin 5 K.,
Langhoffer dr. August 10 K, Lajer pl. Šandor 5 K., Levaković Antun 12K.,
Magjarević Ivan 10 K., Matizović Dragutin 10 K, Maier Bela 10 K.,
Maraković Rudolf 10 K , Matić Jovan 10 K., Matičević Maksimilian 10 K.,
Maslek Mile 10 K., Melcsicky pl. Paul 10 K, Milutinović Sava 10 K.,
Metlaš Jovan 10 K., Mifka Krešimir 20 K., Marton Gjuro 5 K., Maszt;cs
Gustav 7 K. 50 fil, Majstorović Ivan 10 K., Malčić Vatroslav 10 K,
Manojlović Petar 10 K., Miiller Gjuro 10 K., Mihajlović Jovan 10 K.,
Marijan Petar 12 K., Nagy Vinko 10 K., Nikolašević Julio 20 K., Neferović
Franjo 10 K., Nešković Borivoj 10 K, Nenadić Gjuro Dr. 10 K.,
Ogrizović Gedeon 10 K, Ostoić Dušan 20 K., Ostović Mato 12 K,
Peičić Obrad 10 K., Pere Aleksander 10 K., Peičić pl. Viktor 10 K.,
Petrovič Petar 10 K., Popović Dušan 10 K., Potočnjak Vjenceslav 10 K.,
Pleško Bartol 10 K, Prstec Milan 10 K., Polovic Gjuro 10 K., Petračič
Andrija Dr. 10 K., Pichler Milan 10 K., Perušić Andrija 10 K., Philippović
pl Slavko 15 K., Piršić Vilim 10 K., Rosmanith Albert 5 K., Rukavina
pl. Rudolf 10 K., Rukavina Josip 10 K., Ružička August 5 K., Resz
Antun 10 K, Sablič Rudolf 10 K., Szentgyorgyi Ljudevit 10 K., Svoboda
Bogdan 10 K., Sztromszky Ladislav 5 K., Stanič Jovan 10 K., Slapničar
Eduard 10 K, Stankovič Veljko 10 K., Sutlič Slavko 10 K., Steller
Eduard 5 K., Simić Stjepan 10 K., Stanojevič Pavle 10 K., Stivičevič
Nikola 10 K., Seidler Oskar 10 K., Sekulić Milorad 10 K., Strapajević
Gjuro 10 K., Šmidt Josip 10 K.. Škorič Milan v10 K , Soška Julius 10 K.,
Šuštič Josip 10 K., Šimunović Živko 10 K., Šnajder Luka 10 K., Tôlg
Vilim 10 K., Thuranszky pl. Bela 5 K., Tropper Ivan 10 K., Tordony


Emil 5 K., Turkalj Zlatan 10 K., Trivanovič Milan 10 K., Tropper Antun
14 K., Ulreich Gyula 10 K., Viđale Jaromir 10 K., Vučkovič Vašo
Dr. 10 K., Vidmar Vilko 10 K , Weiner Milan 10 K., Vilović Nikola 12 K.,
Vojvoda Rikardo 12 K., Zezulka Ivan 10 K., Žegarac Pavle 10 K.,
Žerdik Lambert 10 K., Živanović Živko 10 K.


U ime podupirajućeg prinosa uplatiše:
Vlastelinstvo Vukovar 50 K., Vlastelinstvo Ilok 20 K., Imovn e
općine : brodska 400 K., gjurgjevačka 400 K., križevačka 200 K.,