DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 314 —


2. lječilišno-pedagožke zavode za poduku gluhonijemih slijepih i t. d.
i to bez obzira na starost i prednaobrazbu djece.
Učenici drugih zavoda, te izvanredni učenici, privatni učenici i slušatelji
gore navedenih zavoda, kao i slušatelji raznih povremenih (zimskih
večernjih tečajeva i t. d )


Podpore se podijeljuju uz obzir na materijalne odnošaje dotičnoga
činovnika molitelja, odnosno na materijalno stanje siročadi. U slučaju
jednakih prava, imadu prednost sirote i takovi činovnici, koji više neobskrbljene
djece imadu, ili kojima na njihovoj službenoj postaji odgovarajući
zavod na razpolaganje ne stoji.


Kod podijeljenja podpora uzimaju se u obzir takodjer zasluge otaca.


Jedan činovnik može dobiti podporu samo za uzgoj jednoga djeteta,
za dvoje, ili u izvanrednom slučaju za troje djece samo onda, ako dotičnik
u prvom slučaju najmanje četvero ili u drugom slučaju najmanje petero
djece imade, koja su roditeljske skrbi još potrebna.


Podpora se podjeljuje u smislu pravilnika uvijek samo na jednu
školsku godinu, nu dotičnik može podporu dobiti i za slijedeću godinu
ali samo na temelju nove molbenice.


Podpore će se izplaćivati počam od mjeseca rujna u deset jednakih
mjesečnih obroka, ali samo u onom slučaju, ako dijete koji od gore
navedenih zavoda faktično polazi, odnosno prvi obrok onda, kada dijete
u dotični zavod jur primljeno bude.


U molbenicama za podjeljenje podpore valja iztaknuti broj moliteljeve
neobskrbljene djece, njihovu dobu, zavod koji pohadjaju, te veličinu
stipendije, koju dijete eventualno uživa, ili veličinu koje slične stalne
podpore, te valja molbenici priklopiti posljednu školsku svjedocbu djeteta,
kao i uredovnu svjedocbu o materijalnom stanju roditelja, odnosno kod
siročadi bez otca i bez majke, svjedocbu sirotinjskog ureda. U molbenicama
udova ili sirota imade se osim toga iztaknuti, da li je udovička
obskrbnina ili uzgojni prinos ustanovljen po novom ili još po staromu
mirovinskom zakonu, ter u kojem iznosu.


Pozivlju se dakle svi interesovani roditelji, odnosno skrbnici, da
svoje propisno biljegovane molbenice za podporu iz ove zaklade podnesu
najzad do 8. srpnja tekuće godine »upravnom odboru zaklade za uzgoj
djece šumarskih činovnika« Budapest V. kotar, Zoltân utca broj 16/b.


Nakon toga roka prispjele molbenice ili molbenice, koje nisu dovoljno
obložene, neće se uzeti u obzir.


Budapest, dne 13. svibnja 1913.


Kr. ug ministar za poljodjelstvo.


Izkaz uplaćene članarine I. razreda i upisnina, zatim podupirajućih
prinosa i pretplatnina za »Šumarski list«, u razdobju od 1. siječnja do
uključivo 25. svibnja 1913.


U ime dužne i tekuće članarine I. razreda i upisnine
u p 1 a t i š e :
Abramović Nikola 10 K, Adamek Ladislav 10 K., Althaler Franjo
10 K , Augustin Vinko 10 K., Bogoević Tomo 7 K., Bona pl. Marino