DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 313 —


Poziv


u predmetu podpora, koje se mogu iz zaklade za uzgoj djece državnih
šumarskih činovnika izdati u školskoj godini 1913.,1914.


U mjesecu srpnju tekuće godine razdijeliti će se iz zaklade za uzgoj
djece državnih šumarskih činovnika, koji spadaju pod službovni djelokrug
kr. ug. ministra za poljodjelstvo podpore za školsku godinu 1913./1914.
i to u smislu točke 4. poglavlje 8, pravilnika, odobrenog pod brojem
79981 .. 1906.


U smislu citiranoga pravilnika mogu podporu dobiti*djeca odnosno
sirote, obojega spola sviju namještenih aktivno služećih umirovljenih i
preminulih činovnika državnog šumarstva (kod državnih šuma, kod občinskih
i inih šuma, što su pod državnom upravom, kod šumarskih nadzorničtva,
kod visoke šumarske škole u Selmecbânyi, kod lugarskih stručnih
škola i kod šumarskih pokusnih postaja) t. j . djeca, odnosno sirote obojega
spola šumarskih činovnika, šumarskih profesora, šumarskih inžinira, šumarskih
erarskih liječnika, šumarskih računarskih činovnika i kancelista — ako
su ta djeca u koju od dolje navedenih tuzemnih škola, kao redoviti
učenici, za školsku godinu 1913/1914. primljena; nadalje u koliko bi
školu već i prije polazila bila, ako je od redova, koji su u njihovim
svjedočbama o napredku u naukama izkazani, barem polovica »izvrstno«,
»odlično«, »veoma dobro« ili »dobro«. Nedovoljni red izključuje podporu.


Redovi iz gombanja, pjevanja, te iz pojedinih neobvezatnih
predmeta kod ustanovljenja prava na podporu ne uzimaju se u obzir.


U smislu § 18. pravilnika mogu dobiti podporu redoviti učenici


slijedećih zavoda i to :
A. mušk a djeca , koj a polaze :
1. šumarsku visoku školu,
2. gimnazije,
3. realke,
4. više trgovačke škole,
5. više obrtne škole, i
6. gradjanske škole.
B. žensk a djeca , koj a polaze :


1. preparandije i zavode za odgoj pjestinja i odgojiteljica,
2. ženske trgovačke tečajeve,
3. više djevojačke škole, i
4. gradjanske djevojačke škole.
C. djeca obojega spola, koja polaze:
1. pučke škole — uz ograničenje, da muška djeca, te ženska djeca,
koja polaze I.—IV. razred mogu dobiti podporu samo u slučaju ako su
prisiljena u pomanjkanju odgovarajućih mjestnih škola na drugom mjestu
nauke polaziti.