DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 312 —


zajedno sa predlogom glede nagraditi se imajućih djela, te glede visine
podijelit se imajuće nagrade, podpore ili odkupne svote, nu definitivno
odlučuje o tomu društveni upravljajući odbor.


§4


Nebi li godišnje kamate zaklade bile dovoljne u spomenutu svrhu,
imati će se one ulagati na kamate dotle, dok sa ostalim medjutimnim
godišnjim kamatima ne budu dosegnule potrebnu visinu Nakon toga imati
će družtveni upravljajući odbor razpisati književni natječaj putem družtvenog
časopisa »Šumarski list«, upozorenjem, da se natjecati mogu samo
članovi hrv. slav. šumarskoga družtva.


Rok za podnešenje natječajnih radnja imade se opredijeliti barem
na pol godine, računajuć od dana oglašenja u »Šumarskom listu«, a
radnje imadu se predložiti predsjedničtvu hrv. slav. šumarskoga družtva.


§5.
U slučaju, da bi za nagradu bilo predloženo više djela iz raznih
grana šumarske struke, imati će se u slučaju jednake vrijednosti, dati
prednost djelima iz »Uredjenja i procjene šuma, te iz računanja vrijednosti
šuma«.
§ 6.


Račune o načinu razpoložbe sa kamatnim prihodom ove zaklade,
imade družtveno predsjedničtvo svake godine predlagati redovitoj glavnoj
skupštini hrv. slav. šumarskoga društva u svrhu izpitanja i odobrenja.


§ 7


O eventualnim preinakama ove zakladnice odlučuje glavna skupština
hrv. slav. šumarskoga družtva uz odobrenje kr. hrv. slav. daim, zemalj.
vlade, odjela za unutarnje poslove u Zagrebu.


§ 8.


Ovaj zakladni list pohranjuje se medju spisima »Hrvatsko-slavonskog
šumarskoga družtva u Zagrebu«, a podjedno se ima objelodaniti u društvenom
organu »Šumarski list«.


Iz sjednice uprav, odbora hrv. slav. šumar, društva.
U Zagrebu, dne 4. kolovoza 1912.


I. podpredsjednik : Tajnik:
Fischbachv. r. Jakopecv. r.
Ovaj zakladni list prihvaćen i odobren je u redovitoj glavnoj skupštini
hrv.
slav. šumarskoga družtva dne 5. kolovoza 1912.
U Zagrebu, dne 5. kolovoza 1912.


I. podpredsjednik:
Tajnik:
Fischbachv. r. Jakopecv. r.
Broj 81282—1912.
Ova se zakladnica odobrava.


Kr.
hrv. slav. daim, zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove.
U Zagrebu, 18. veljače 1913.
U odsuću kraljevskoga povjerenika u
kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji :
Unkelhauser v. r.