DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 311 —


i sam presv. g. predsjednik društva Marko grof Bombelles, čuvši za tu
nakanu, u to ime položio 500 K., uzimlju prisutni odbornici pokrenutu
namisao sa oduševljenjem do znanja i izabiru u pododbor za izradbu
zakladnice gg. Antu Kerna, Ivana Partaša i Augusta Ružičku tim dodatkom,
da se tomu pododboru imade prepustiti, da ustanovi svrhu, kojoj će upitna
zaklada imati služiti«, nadalje temeljem zaključka glavne skupštine hrv.
slav. šumarskoga društva od 25. rujna 1910. točka .., kojim se odobrava
osnutak rečene zaklade i istoj zakladi iz društvene imovine dopituje
doprinos od 500 K., ustrojena je zaklada pod gornjim imenom, a svrha
joj je, da se njezinim kamatnim prihodom podupire izdavanje šumarskih
stručnih djela,


§ 2.


Zakladna imovina, koja je darovima do danas narasla na iznos od
2710 K. 36 f., a sastoji se iz 3 kom. vinkuliranih 4l/a°/o založnica I. hrv.
štedionice u Zagrebu u nomin. iznosu od 2500 K. i to Ser. III. br. 3844
sa 1000 K, Ser. III. br. 3S45 sa 1000 K. i Ser. II. br. 757 sa 500 K.,
zatim iz vinkulovane uložnice I. hrv. štedionice u Zagrebu br. 154.580 sa
iznosom od 210 K. 36 f., što čini ukupno 2710 K. 36 f., slovi dvije
hiljade sedam stotina deset kruna i 36 filira, a pohranjeno je u blagajni
hrv. slav. šumarskoga društva, koje i upravlja tom zakladom, ima se
kamatonosno uložiti sve dotle, dok ne dosegne visinu od najmanje


10.000 K.
(deset tisuća kruna).
Kada zaklada tu visinu dosegne, imati će se njezini kamati upotrebiti
u svrhu navedenu u § I. na taj način, da se u prvom redu dadu
nagrade ili podpore onim piscima, koji napisu izvorna hrvatska šumarska
djela, te ih tiskom izdadu bud u vlastitoj nakladi, bud da sami zato nadju
nakladnika.
Nebi li se prijavili takovi pisci, tada se imaju nagraditi onakova
djela, koja bi pisci uz primjerenu nagradu bili voljni ustupiti u vlastničtvo
zaklade, te koja bi se djela tada izdala o trošku zaklade.
Eventualni čisti prihod od razprodaje potonjih djela, ima se priklopiti
zakladnoj glavnici. Istoj se nakon što ona dosegne visinu od deset
tisuća (10,000) kruna, imaju privadjati samo prinosi i darovi zakladi,
dočim se kamati imaju upotrebiti prema gornjemu.
U pomanjkanju izvornih radnja, mogu se nagraditi ili odkupiti i
valjani prevodi.


§ 3.


Nagraditi ili odkupiti imaju se samo takova djela, koja budu opsizala
barem četiri (4) tiskana arka, te koja posebni pododbor bude ocjenio
kao valjana. Taj posebni pododbor sastoji se iz tri lica, a bira ga družtveni
upravljajući odbor iz redova članova hrv. slav. šumarskog družtva
na vrijeme od jedne godine i to samo za onu godinu, u kojoj će se u
obće razpisati natječaj za podjeljenje nagrade iz upitne zaklade.


Pododbor bira izmedju sebe pročelnika, a o ocjenjivanju literarnih
radnja zaključuje većinom glasova. O svojim sjednicama ima taj pododbor
voditi zapisnike, koje će u roku, koji mu upravljajući odbor prigodom
izbora opredijelio bude, imati predložiti društvenom upravljajućem odboru