DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— ... —


poslove, u inozemstvo, radi proučavanja pitanja o uredjivanju šuma i
uprave zemlj. zajednica.


Naučno putovanje njihovo trajat će oko mjesec dana, pa kada se
povrate donjet ćemo obširniji prikaz onoga, što su u stranom svijetu
vidjeli i za nas koristnim pronašli.


Umrla. Odsječnog savjetnika kr. zem. vlade, kr. zem. šum. izvjestitelja,
a I. podpredsjednika hrv. slav. šumar, družtva velem. gosp. R. Fischbacha
stigla je težka obiteljska žalost, jer mu je u petak dne 20. lipnja t. g.
umrla nezaboravna supruga Ivan a rodj Sollar , koju su uz ine mnogobrojne
znance, prijatelje i štovatelje obitelji Fischbach i Sollar na vječni
počinak odpratili i mnogi, u Zagrebu toga dana prisutni članovi hrv. slav.
šum. družtva, činovnici kr. zem. vlade i kr. šumar, ravnateljstva zagrebačkog.
Obće štovana pokojnica sahranjena je u obiteljskoj raki na Mirogoju,
a zadušnice za nju odčitane su sutradan u crkvi sv. Marka u Zagrebu.
Počivala u miru! Mislimo, da ćemo govoriti iz dna duše sviju cijenjenih
čitatelja »S. 1.«, ako na ovom mjestu u njihovo ime duboko ožalošćenom
suprugu vlm. gosp. kr odsj. savj. R Fischbachu, kao i ostaloj velecijenjenoj
rodbini izrazimo najdublje saučešće i sućut.


Društvene vijesti.


Pripomoćnoj zakladi hrv. slav. šum. društva pristupili su G. Šandor


pl. Lajer računar. savjetnik u Zagrebu i Stipčić Filip šumar križevačke
im. opć. uplativ svaki u ime pristupnine 10 kruna.


Nova uprava zaklade za uzgoj djece šumarskih činovnika.


Temeljem § 5. zakladnice za uzgoj djece šumarskih činovnika u
kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji imenovani su naredbom kr. z. v. o. z.


u. p. od 24./4. 1913. br. 2260 za upravu zaklade za naredno školsko
trogodište 1913./14. do uključivo 1915./16. slijedeći članovi i to: Antun
Kern, kr. zemaljski šumarski nadzornik I. razreda ; Ante Mark, nadšumarnik
križevačke imovne općine i Antun Renner, nadšumarnik II. banske
imovne općine kao povjerenici, a njihovim zamjenicima Bogoslav Kosović,
kr. zem. šumarski nadzornik II. razreda, Bogoslav Hajek, šumarnik gradiške
imovne općine i Milan Škorić, šumarnik petrovaradinske imovne
općine, dočim je hrv. slav. šumarsko društvo u Zagrebu za četvrtog člana
povjerenstva označilo Dragutina Trotzera, nadšumarnika nadbiskupije zagrebačke
za povjerenika, a kao njegovog zamjenika Dr. Andriju Petračića,
profesora kr. šumarske akademije u Zagrebu.
Zakladni list o zakladi hrvatsko-slavonskoga šumarskoga društva
u Zagrebu pod imenom »Literarna zaklada na uspomenu kr. zem. šum.
nadzornika I. razr. Andrije Borošića«.


§ L


Temeljem zaključka sjednice upravljajućega odbora hrv. slav. šumar


skoga društva u Zagrebu od 19. prosinca 1909. koji doslovno glasi:


»Povodom inicijative gg. članova Dragutina Trôtzera i Vinka Benaka,


koji su predložili, da bi se novac, kojeg su štovatelji pokojnog A. Boro


šića željeli izdati za vijence na odar pokojnikov, sakupio i time osnovala


posebna zaklada na uspomenu milog i vrijednog pokojnika, nadalje što je