DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 35     <-- 35 -->        PDF

- 3Ô9
Osobne vijesti.


Imenovanja. Kraljevski povjerenik u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji
imenovao je računarski g vježbenika Vladimira G 1 o ž i ć a računarskim
oficijalom u X. činovnom razredu kod brodske imovne obćine sa
sustavnim berivima.


— Kraljevski povjerenik u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji imenovao
je šumarske pristave Franju P u c h e s a, Antuna Troppera i
Antuna Levaković a kotarskim šumarima u X. činovnom razreda, sve
sa sustavnim berivima kod brodske imovne obćine.
Promaknuće: Šumarnik nadbiskupije zagrebačke g. Dragutin Trotzer
promaknut je na čin nadšumarnika, ter mu je podjedno povjereno samostalno
vodjenje uprave šuma zagrebačke nadbiskupije.


Jedna i druga vijest veoma nas je obradovala, jer to znači na jedanput
za dva koraka napred. Jedno stoga, što se promaknućem šum. sila kod
velikih vlastelinstva na čin nadšumarnika počima priznavati po imetak
službodavca požrtvovni rad šumarskih stručnjaka, a drugo stoga, što je
povjerenjem samostalne uprave šuma tj. oddijeljeno od uprave ekonomije,
prvi puta probijen led, te je šumarstvo kod tako velikog vlastetinstva,
stojećeg pod osobitim javnim nadzorom, zauzelo jednako mjesto sa ekonomijom,
kojoj je do sada bilo uvjek podredjeno.


Koliko poznajemo g. nadšumarnika D. Trôtzera biti će bezdvojbeno,
da je njegov ozbiljni, savjesni i nesebični rad i bio povodom, da je ne
samo on promaknut u viši čin, nego da je i šumarstvo nadbiskupije
zagrebačke postalo skroz samostalnim.


No ova velevažna promjena nebi se bila mogla dogoditi, da sudbinom
šumarstva zagreb. nadbiskupije neodlučuje presvj. gosp. nadbiskupkoadjutor
Dr Ante Bauer, kojega je bistri i pronicavi duh mogao doseći
i spoznati potrebu oddijeljenja šumarskih posala od ostalih. Već iz ovoga
njegovoga po šumarstvo velevažnoga čina možemo opravdano zaključiti,
da će presvj. gosp. nadbiskup dr. A. Bauer i u buduće svoju blagonaklonost
prikloniti šumarstvu i šumar, osoblju svoje nadbiskupije, a zato
će nadamo se požeti i hvalu, koja ga kao prijatelja šumarstva u svakom
pogledu i pripada. Bezdvojbeno će se doskora kod nadb. zagr. pokazati
blagodat te nove podjele posala, pak se nadamo, da će i ostala vlastelinstva,
koja stoje pod osobitim javnim nadzorom, kao i privatna vlastelinstva,
koja takovu podjelu posala do sada kod sebe još provela nisu,
uvidivši tom podjelom posala nastajuće probitke, nasljedovati zagrebačku
nadbiskupiju i oddijeliti šumarstvo od ekonomije.


Promocija. Gosp. Antun Levaković , šumarski pristav brodske
imovne obćine u Otoku, promoviran je dne 20. lipnja o. g. na ces. kr.
visokoj školi za kulturu tla u Beču na čast doktora agrikulture. Čestitamo !
Kako čujemo, to je prv i Hrvat , koji je na spomenutoj visokoj školi
svršio sve stroge izpite i dobio diplomu doktora šumarstva. Novi doktor
šumarstva svršio je svojevremeno kr. šum. akademiju u Zagrebu, ali mu
taj studium za polaganje doktorata nije bio priznat, nego je morao šumarske
stručne predmete iz nova upisati i sve izpite polagati.


Naučno putovanje. Kr. zem. šum. nadz. Ante Kern i kr. šumarski
povjerenik Ante Jovanovac izaslani su po kr. zem. vladi, odjelu za unut.