DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 298 —


Iz predležećeg popisa proizlazi, daje šumsko drvlje i grmlje
a i sama šuma kao takova, prigodom označivanja ljudskih prebivališta
u našoj domovini, kumovali ukupno 633 puta a napose
u
županiji Lika-Krbava 84 puta županiji Bjelovar-Križevac 82 puta


s Modruš-Rijeka, 88 « » Požega ... . 60 ^


» Zagreb . . . 140 « » Virovitica ... 67 «


» Varaždin . . 84 « » Srijem .... 28 «


dakle najviše u županiji Zagreb, a najmanje u županiji Srijem.
Nadalje, da su pojedine vrsti šumskog drveća i grmlja a
i šuma sama kao takova, kumovali pri tom označivanju, i to :
bor 28 puta hrast-rast-dub 73 puta orah-orih-oreh 26 puta
brest 16 « joha-joša-jalša 22 « svib .... 4 «
breza 59 « jasen-jesen -17 « topola 17 «
bukva 49 « javor .... 14 « trn ...... 32 <
cer 45 « jela .... 8 « vrba 23 «
dren-drenak 20 « klen 13 « gaj-gajevina


glog . . . 10 « kesten-kostanj 14 « gajišće 20 «
grab-grabar 50 « lipa 54 « lug 19 «
dakle od šumskog drveća najviše hrast sa 73 puta, a najmanje


jela sa 8 puta — a iza hrasta najviše breza sa 59 puta, a
zatim u narodnim pjesmama i povjesti toli često spominjana
lipa sa 54 puta; dočim od šumskog grmlja najviše trn sa 32
puta, a najmanje svib sa 4 puta.


Konačno navesti ću samo još, da je kumovao:


bor najviše u županiji Ličko-Krbavskoj, a nikada u žup.
Modruš-Riečkoj,
breza najviše u žup. Zagrebačkoj, a nikada u žup. Srijemskoj,
bukva najviše u žup. Zagrebačkoj, a najmanje u žup. Sri


jemskoj,
cer najviše u žup. Zagrebačkoj, a najmanje u žup. Bjelovarskoj
i Požežkoj,
grab najviše u žup Bjelovarsko-Križevačkoj, a najmanje
u žup. Varaždinskoj,
hrast najviše u žup. Zagrebačkoj, a najmanje u žup. Srijemskoj,