DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Županija
Lika Krbava


Trnovac (Kore


nica)
Trnovac (Lapac


dolnji)
Trnovac (Smiljan)
Trnovac (Sveti


Juraj)


Vrbica


Gajine


Gaj Zobeničin


Lug (Bunić)
Lug (Dabar)
Lug (Prizna)
Lug (Stinica)
Lug (Klanac)
Lug crni
Lug debeli


296 —


Županija Županija
Modruš-Rieka Zagreb
Topolovica Topoljak
Topolje
Topolovac
Topolovac brieg
Topolovec


Trnova Trnova markuTrnovača
ševačka
Trnova poljana Trnjani (Gradusa)
Trnovi Trnjani (Hrasto-
Trnovo vica)


Trnje
Trnovac
Trnovi


Vrbovsko
Vrbanska draga


Vrbovsko senjsko VrbovecVrbovo


Gaj
Gaj (Sesvete)
Gaj (Sošice)
Gajec (Kasina)
Gajec (Lekenik)
Gajišće
Gajno
Gajska kuća


Lug Lug (Draganić)
Lužani Lug (Podvrh)
Lug Koranski
Lug mali


Županija
Varaždin


Trnovec (Desinić)
Trnovec (Jalžabet)
Trnovec vlaste


linski dvor


Vrbanovec
Vrbišnica
Vrbno
Vrbovo


Gaj


Gajić


Lug


Lug orehovečki
Lug poznanavečki