DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 20     <-- 20 -->        PDF

294 —


Županija
Lika-Krbava


Jelovac


Jelvica


Klenovac (Osik


lički)
Klenovac (Perušić)


Kestenova Korita


(Dnopolje)
Kestenova Korita
(Kruge)


Lipać (Lovinac)
Lipać (Medak)
Lipać (Zrmanja)
Lipe
Lipice
Lipovac
Lipova glavica


(Bunić)
Lipova glavica


(Perušić)
Lipova kosa
Lipovlje
Lipovo polje


Oraovac


Orih


Županija
Modruš-Rieka


Jelovac


Jelovka
Jelov klanac (Močila)
Jelov klanac (Rakovica)


Klenovica


Kestenjak


Kestenje debelo
Kestenovac


Lipa


Lipar
Lipje (Severin)
Lipje (Vukmanić)
Lipnik
Lipovščaki (Bosi


ljevo)
Lipovščaki (Du


brave)
Lipovac (Krstinja)
Lipovac (Rako


vica)
Lipovača


Orehovica


Orišje


Županija
Zagreb


Kostanjek


Kostanj evac
Kostanj evec


Lipnica


Lipnik
Lipovec
Lipovec dolnji
Lipovec gornji


Orahovica


Orehova gorica


Orešje (Klinčasela)
Orešje (Sv. Nedelja)
Oresje(Sv. Iv. Zelina)


Orešje dolnje
Orešje gornje


Svibje


Županija
Varaždin


Jelovec (Hrašćina)
Jelovec (Maruševec)


Klenice


Klenovec (Hum)
Klenovec (Varaž.


toplice)
Klenovička ves
Klenovnik


Kostanjevec (Ra


si nj a)
Kostanjevec (Rijeka
gor.)


Lipnica


Lipovec
Lipovnik majur.


Orehovački lug


Orehovec (Novi
Marof)
Orehovec (Rado


boj)
Orehovica
Orešje


Svibovec (Petri


janec)
Svibovec (Varaždinske
Toplice