DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 293 —


Županija Županija Županija Županija.
Belovar- Križevac Požega Virovitica Srijem
Hrastelnica
Hrastje
Dubovec
Hrastovac
Dubovac
Dubovik
Rasti k pusta
Rastik mali pusta
Rastovac veliki
Hrastik
Dubravavačka
petro
Dubovec dolnji
Dubovec gornji
Dubovnik
Rastove
Rastušje
pusta
Dubrava pusta
Dubrava
Rastovac
Rastovac mali
Rastovac veliki
Rašćani
Johovac Jošava
Jošava nova
JoŠava stara
Jasenaš Jasenovac Jasenovača
Jasenik
Jasenovača mala
Jasenovača velika
Javorovac Javornik šuma Javorova greda
pusta