DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Honoriranje članaka.


Za članke (rasprave) i ine sastavke (vijesti i crtice) u Šumar, listu


i Lug. vjestniku, plaća se u ime honorara po jednoj stranici:
a) za izvorne sastavke 5´0 K ;
b) za prevode 3-5 K ; i
c) za prepisane stvari 2´0 K.
Povrh toga će se za one članke, koji su od osobite vrijednosti, u


koje je sastavljač morao uložiti puno truda, te koji su u strukovnom i
jezičnom pogledu tako dotjerani, da ih ne treba ništa, ili veoma malo
ispravljati, — na predlog urednika društvenog časopisa, po društvenom
upravljajućem odboru dopitati još posebna nagrada


SADRŽAJ. Strana


Povjestnička crtica o šumama Bosne i Hercegovine do zaposjednuća
god. 1878. Piše Dragutin vitez Wessely ... . 173 — 183
Prodaja virovitičkog vlastelinstva i sudjelovanje brodske imov.
obćine kod te prodaje 183—188
K dvadesetpetgodišnjicipošumljenja krasa u posestrimi Kranjskoj.


Piše Dr. Petračić 188-194
Drugo pismo iz Draganičkog luga. (Odgovor z. š. n. g. Puku) 198—210
Osobne vijesti : f Sandor Pere. — Premještenje. — Imeno


vanja 210—212
Društvene vijesti : Pristupio pripomoćnoj zakladi. — Za literarnu
zakladu šum. društva. — Zapisnik spisan dne


16. prosinca prigodom obdržavanja sjednice upravljajućeg
odbora . . 212-216
Razno : Hrv. zemaljsko društvo gospodarskih i šumarskih či novnika
«. — Šumsko-trgovački odnosi riječke luke . . 216—218
Dopisi uredničtva 218—219
Natječaj. — Oglasi 219—220