DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 49     <-- 49 -->        PDF

- 219 —
poslovi obaviti, moralo bi se zadržati barem isti broj osoblja samo po Vašem
u jednom velikom, a po dosadanjem u dva ili više manjih gosp. ureda.
Broj šumarija i lugarija nebi se dao takodjer sniziti na broj šumarija i lugarija
državnih u bivšoj vojnoj Krajini, jer su državni šumski kompleksi
suvisli, a po tom je i manje šumarija i lugarija za njih potrebno, nego kod
imov. obćina, kod kojih su šume raztrgane i nesuvisle, te više na udarcu
šumoštetnikom.


Konačno nam je primjetiti, da nam nije dokučivo bogatstvo, kako
bi ga po Vašem im. obć. imale polučiti izradjivanjem i prodajo m šumskih
proizvoda. Poznata je činjenica, da nijedna im. obć. nije dobila toliki,
zakonom predvidjeni, ali opet i zakonom smanjeni kvantum šumske
površine, da bi one mogle podmirivati potrebe pravoužitnika na drvu, pa
odkuda onda, da prodajom drva obogate, kad ga trebaju za svoje potrebe ?


Istina jest, da se je do sada dalo nješto prodati i time nješto nepotrošive
glavnice nagomilati, jer se je moglo s druge strane kupiti jeftino
ogrjeva za pravoužitnike. U dogledno doba — budu li cijene ogrjeva
ovako rasle kako rastu — biti će jeftinije grijati se skupom hrastovinom,
nego dobavljati iz vana za ogrjev bukovo, ili ino kakovo drvo.


Velikih vlastelinskih šuma svuda nestaje, jer se pretvaraju u drugu
vrst kulture, a usljed toga raste cijena drvu u obće.


Kada bi pako naše dvije ili tri im. obćine producirale hrastovinu
samo za prodaju i obogaćivanje, a kupovale ogrjev za svoje pravoužitnike,
trebalo bi godimice toliko ogrjeva, da ga se za par godina nebi moglo
niti iz velikih daljina nasmagiti osim uz vanredno visoke cijene, a plaćajuć
težko skupljeni novac za ogrjev brzo bi se razplinulo i po Vama
zamišljeno »bogatstvo«.


Možebit će do ove uvidjavnosti doskora doći i njeke im obćine koje
su makar i samo djelomice počele u Vašem smislu jur gospodariti, ali
koje usljed toga već sada plaćaju skoro skuplje drvo za svoje pravoužitnike
seljake, nego što ga plaća stanovničtvo glavnog grada Zagreba.


Želite li članak možebiti inače upotrebiti, dostaviti će mo Vam ga
na Vaš zahtjev.


Broj 799 .. 1913. Otočac, dne 22. travnja 1913.


Predmet: Natječaj za mjesto kotarskog šumara.


Natječaj !


U području otočke imovne općine ima se popuniti jedno mjesto kotarskog
šumara X. dnevnog razreda sa sustavnim berivi ma, za koje se ovime
razpisuje natječaj do 21. svibnja 1913. uz predloženje propisno biljegovane
molbe, obložene sa :


1. Krstnim listom.
2. Svjedočbami o svršenim strukovnim naucima i položenom državnom
izpitu.
3. Liječničkom svjedočbom, u kojoj valja izričito navesti, da je natjecatelj
sposoban za vršenje slušbe u planinskim predjelima.


ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 220 —


4. Oni koji su u javnoj službi sa svjedočbom o dosadanjem službovanju.
5. Svjedočbom vladanja izdanoj po nadležnoj političkoj oblasti.
6. Treba navesti, da li je natjecatelj oženjen i koliko ima djece.
Ovako obložene molbe imadu u službi stojeći preko svoje nadležne
oblasti, a ostali neposredno do gornjeg roka podnijeti na podpisani ured.


Šumsko gospodarstveni ured u Otočcu


Broj: 4496.


Ogl hrastovih stabala.


Kod kr. kotarske oblasti u S sku obdržavati će se dne 10. lipnja
1913. javna dražba vrhu 749 hrastovih stabala, nalazećih se u šumi Zalukinjn
vlasnost zemljištne zajednice Hrastelnica.


Prodaje se u tehničke svrhe sposodno drvo iznad 20 cm. promjera


uz izkličnu cijenu od 59. 847 K.
Rok za izradbu i izvoz ustanovljen je do konca rujna 1914. god.
Kupovnina ima se uplatiti prije sječe nu najkasnije do 1. listopada l9l3.
Propisno tastavljene i biljcgovane pismene molbe imadu se predati


kod uručbenog zapisnika kr. kotarske oblasti u Sisku dne 10. lipnja 1913.
do 10´/. sati prije podne.
Kr. kotarska oblast.
u Sisku, dne 21. travnja 1913.


.


eu 3 .


> Klicavost mog sjemenja je nedostiživa. >


o (u .. PT
pj


< o


.>


O .)


.


p


, ,,


rc P


111 Imre Sândor .? n´


IS1


3 .-s 3


— .


s ""I veletržac šumskog sjemenja 3 3 w
. % M i biljka u vlastitoj upravi. tSl< to


7T


O N


rt O


03


a


. s ´s1 Székesfehérvâr. n 3 t/!<


O


tu Xl


.-. (Ugarska). p


1—


» L -a c


.S. ko cs
P


. ..


I5 G Skroz točna i veoma solidna poslužba. ,s°


Uredjuje kr. zem. šum. nadz. Kogoslar Kosović. Tiskara C. Albrcchf, Zagreb