DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 49     <-- 49 -->        PDF

- 219 —
poslovi obaviti, moralo bi se zadržati barem isti broj osoblja samo po Vašem
u jednom velikom, a po dosadanjem u dva ili više manjih gosp. ureda.
Broj šumarija i lugarija nebi se dao takodjer sniziti na broj šumarija i lugarija
državnih u bivšoj vojnoj Krajini, jer su državni šumski kompleksi
suvisli, a po tom je i manje šumarija i lugarija za njih potrebno, nego kod
imov. obćina, kod kojih su šume raztrgane i nesuvisle, te više na udarcu
šumoštetnikom.


Konačno nam je primjetiti, da nam nije dokučivo bogatstvo, kako
bi ga po Vašem im. obć. imale polučiti izradjivanjem i prodajo m šumskih
proizvoda. Poznata je činjenica, da nijedna im. obć. nije dobila toliki,
zakonom predvidjeni, ali opet i zakonom smanjeni kvantum šumske
površine, da bi one mogle podmirivati potrebe pravoužitnika na drvu, pa
odkuda onda, da prodajom drva obogate, kad ga trebaju za svoje potrebe ?


Istina jest, da se je do sada dalo nješto prodati i time nješto nepotrošive
glavnice nagomilati, jer se je moglo s druge strane kupiti jeftino
ogrjeva za pravoužitnike. U dogledno doba — budu li cijene ogrjeva
ovako rasle kako rastu — biti će jeftinije grijati se skupom hrastovinom,
nego dobavljati iz vana za ogrjev bukovo, ili ino kakovo drvo.


Velikih vlastelinskih šuma svuda nestaje, jer se pretvaraju u drugu
vrst kulture, a usljed toga raste cijena drvu u obće.


Kada bi pako naše dvije ili tri im. obćine producirale hrastovinu
samo za prodaju i obogaćivanje, a kupovale ogrjev za svoje pravoužitnike,
trebalo bi godimice toliko ogrjeva, da ga se za par godina nebi moglo
niti iz velikih daljina nasmagiti osim uz vanredno visoke cijene, a plaćajuć
težko skupljeni novac za ogrjev brzo bi se razplinulo i po Vama
zamišljeno »bogatstvo«.


Možebit će do ove uvidjavnosti doskora doći i njeke im obćine koje
su makar i samo djelomice počele u Vašem smislu jur gospodariti, ali
koje usljed toga već sada plaćaju skoro skuplje drvo za svoje pravoužitnike
seljake, nego što ga plaća stanovničtvo glavnog grada Zagreba.


Želite li članak možebiti inače upotrebiti, dostaviti će mo Vam ga
na Vaš zahtjev.


Broj 799 .. 1913. Otočac, dne 22. travnja 1913.


Predmet: Natječaj za mjesto kotarskog šumara.


Natječaj !


U području otočke imovne općine ima se popuniti jedno mjesto kotarskog
šumara X. dnevnog razreda sa sustavnim berivi ma, za koje se ovime
razpisuje natječaj do 21. svibnja 1913. uz predloženje propisno biljegovane
molbe, obložene sa :


1. Krstnim listom.
2. Svjedočbami o svršenim strukovnim naucima i položenom državnom
izpitu.
3. Liječničkom svjedočbom, u kojoj valja izričito navesti, da je natjecatelj
sposoban za vršenje slušbe u planinskim predjelima.