DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 212 —


kod kr. županijske oblasti u Vukovaru, kr. županijskim šumarskim nadzornikom
I. razreda u VIII. činovnom razredu sa sustavnim berivima, ostaviv
ga i nadalje na dosadanjem mjestu službovanja


Društvene vijesti.


Pristupio je pripomoćnoj zakladi hrv. slav. šumar, društva g. Slavko
Sutlić, kr. šumarski povjerenik u Karlovcu, uplativ u ime pristupnine 10
kruna.


Za literarnu zakladu šum. društva (A. Borošića), darovalo je u
mjesto vijenca na odar pokojnoga nadšumarnika otočke im obćine Šandora
Perca : hrv. slav. šumarsko društvo 20 K, a činovnici ogulinske imovne
obćine 30 K.


Zapisnik spisan dne 16. prosinca 1312. u Šumarskom domu u Zagrebu
prigodom obdržavanja sjednice upravljajućeg odbora hrv. slav. šumarskog
društva.


Prisutni: I potpredsjednik Robert^ Fischbach, blagajnik Ljudevit
Szentgyôrgyi, odbornici : Bona de Marino, Cmelik Vilim, Kesterčanek Franjo
Ž., Kosović Bogoslav, Konig Ivan, Dr. Nenadović Gjuro, Dr. Petračić
Andrija, Slapničar Slavoljub, Trotzer Dragutin i tajnik Jakopec Josip.


Predsjedatelj I. potpredsjednik Robert Fischbach otvara sjednicu,
pozdravlja prisutne, te prije prelaza na dnevni red javlja žalosnu vijest,
da je od posljednje izvanredne sjednice nemila smrt opet ugrabila jednog
iz prvih redova naših članova, naime, da je na dne 9. prosinca umro u
Zagrebu utemeljiteljni član, te bivši predsjednik i mnogogodišnji podpredsjednik
našega društva velem. gosp. Ferdo Zikmundovsky, kr. odsječni
savjetnik u miru. Sa par toplih riječi sječa se pokojnika i žali, što je onih
dana bio službeno odsutan,, te nije mogao cijenjenom pokojniku osobno
iskazati posljednu poštu.


Umoljava stoga odbornika kr. zem. šumar, nadzornika I. razr. Bonu
de Marino, da izvijesti, kakova je počast pokojniku izkazana.


Odbornik Bona saobćuje, da je sa podčinjenim činovničtvom šumarskog
odsjeka prisustvovao sprovodu pokojnika. Kako su svi činovnici šumarskoga
odsjeka i članovi hrv. slav. šumarskog društva, to su oni ujedno
zastupali i hrv. slav. šumarsko društvo. Sprovodu su brojno prisustvovali
i činovnici kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu, takodjer članovi šumar,
društva i društvene uprave, pod vodstvom velem. gosp. kr. šumar, nadsavjetnika
Vilima Tolga.


Nadalje je od strane predsjedništva udovi poslana sažalnica, na društvenoj
zgradi izvješen je crni barjak, a na odar pokojnika položen je lijep
vijenac.


Predsjedatelj moli, da se učinjena ova počast uzme do znanja i
odobri, a napose da se i sa ovog mjesta pokojniku klikne : Slava !
Po tom se prelazi na dnevni red, ustanovljen pozivom od 3. prosinc
a 1912. broj 168.
Točka I. Čita se zapisnik prošle redovite odborske sjednice od 4.
kolovoza 1912.
Zapisnik uzimlje se bez primjetbe do znanja, a za ovjerovljenje
istoga izabiru se odbornici Dr. Nenadić Gjuro i Dr. Petračić Andrija.