DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 211 —


Pokojni Šandor Pere rodio se je godine 1857. u Moslu od otca
lječnika, te je nakon svršenih šumarskih nauka godine 1879. nastupio
službu kao šumar kod vlastelinstva Cabarskog odkale je prešao u zemaljsku
službu kod bivše podžupanije u Sisku. Godine 1882. prešao je u
službu imovne obćine postavši u svojoj 25 godini nadšumarom i upraviteljem
gospodarstvenoga ureda otočke imovne obćine u Otočcu Godine
] 897 postao je šumarnikom a godine 909. nadšumarnikom.


Godine 19 ! 2. proslavili smo svečanim načinom tridesetgodišnjicu njegovog
službovanja u svojstvu upravitelja gospodarstvenoga ureda.


Kroz cijelo vrijeme svoga službovanja bio je uvijek zdrav kao kremen,
nu u zadnje doba počeo se je tužiti na bolove u želudcu, ali se je nadao,
da je to tek prolazno, te se, oslanjajuć se na vanredno jaku tjelesnu konstrukciju
svoju, nije žacao poći na odulje službeno putovanje, žalibože
zadnje.


Dne 8. travnja odputovao je iz Otočca u hrvatsko Primorje, da razvidi
trgovačke odnošaje, nu na povratku, namjeravajuć iz Rijeke preko
Karlovca u Otočac snadje ga u utorak dne 15. travnja u ./210 sati na
večer smrt u gradskoj bolnici u Karlovcu, kamo se je istoga dana sklonuo,
jer mu je jako pozlilo.


Dne 17. travnja poslije podne u 5 satih bio je pokop uz mnogobrojno
saučešće, te bezbroj krasnih vijenaca od rodbine, prijatelja i inih
korporacija.


Bliža rodbina pokojnikova bila je skoro cjelokupna prisutna, a od ostalih
spominjemo: zastupnike činovničtva kr. županijske oblasti u Gospiću,
hrvatskog slav. šumarskog društva, imovne obćine slunjske, izaslanstvo
kr. š marskog ureda na Sušaku, ogulinske imovne obćine, te deputaciju
činovnika otočke imovne obćine uz mnogobrojno gradjanstvo obojega spola
drevnoga grada Karlovca. Nad grobom oprostio se je nadšumar Josip
Biondić dirljivima riječima od pokojnika-, a prisutni kliknuše još jednom
zadnji: Z bogom i Slava.


Sandoru Percu Slava ! ! ! F. A.


Premještenje. Kraljevski povjerenik u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji
obnašao je iz službenih obzira premjestiti kr. šumarskog povjerenika
Antuna J o v a n o v c a od kr. kotarske oblasti u Delnicama k šumarskom
odsjeku kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove
u Zagrebu, te kr. kotarskog šumara I. razreda Rudolfa Sablića , od kr.
kotarske oblasti u Ogulinu kr. kotarskoj oblasti u Delnicama sa sjedištem
u Fužinama.


Imenovanja. Kr. ug. ministar za poljodjelstvo imenovao je Antuna
Paulića svršenog slušatelja šumarske akademije zagrebačke bezplatnim
kr. ug. šumarsko inžinirskim vježbenikom kod kr. ug. šumarskog ureda u
Szaszsebesu.


Ovo je prvi slučaj, da je svršeni slušatelj zagrebačke šumarske akademije
primljen u državnu šumarsku službu, te je time otvoren put i ostalimi
šum. akademičarima da budu u državnu šumarsku službu primani. Tako
je ostvarena davna želja svih članova hrv -slav. šum. društva.


Kraljevski povjerenik u kraljevinama Hrvatskoj i Slavontji imenovao
je kr. županijskog šumarskog nadzornika II. razreda Dragutina Giirtha ,