DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 3     <-- 3 -->        PDF

BROJ 5. U ZAGREBU, 1. SVIBNJA 1913. GOD. XXXVII.


ŠUMARSKI LIST


Pretplat a za nečlanove K 12 na godinu. — Članovi šumar društva dobivaju list bezplatno.


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajuće K 20. — Za redovite
članove I- razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za
»Šum. liste K 4 u ime pretplate. — »Lugarski viestnik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
broj »Šum. listac stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list prima predsjedništvo društva.
Uvrstbina za oglase: za 1 stranicu 16 K ; za pol stranice 9 K; za trećinu stranice 7 K;


četvrt stranice 6 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


Povjestnička crtica o sumama Bosne i
Hercegovine do zaposjednuća god. 1878.


Piše Dragutin vitez Wessely.


U trećem broju tekućega godišta ovoga lista objelodanilo
je uredničtvo uz crticu o odnošajima zemljišnog posjeda u
turskoj carevini, turski šumski zakon od 11. ševala god. 1286
(1869).


Jer mislim, da će čitaoce osobito zanimati i prilike, koje
je ovaj zakon zatekao u Bosni i Hercegovini, kao i postanak
i razvitak tih prilika, ocrtati ću odnošaje, u kojima su se nalazile
šume ovih zemalja, od rane prošlosti pa do zaposjednuća,
to jest do god. 1878.


Pošto je svrha ove crtice prikazati samo općenitu sliku
odnošaja, koji su tokom vremena utjecali na stanje bosanskih
šuma, ne mislim se upuštati u tančine.


Ob ovom predmetu sakupio je do sada najviše vrela Ljudevit
Dimitz u svome obširnome djelu : Die forstlichen Verhaltnisse
und Einrichtungen Bosniens und der Hercegovina (Wien,
Frick 1905), koje u glavnome slijedim pišući ovu crticu.


Nekojima od ovih vrela poslužio sam se, koliko je to bilo
potrebno i izvorno, a osim toga su mi bila pri ruci i predavanja
profesora F. Holla o općenitoj šumskoj povjesti na šumarskome
odjelenju bivše tehničke srednje škole u Sarajevu.