DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 15     <-- 15 -->        PDF

- 185 —
ćinom, objelodaniti, jer bi moglo zbilja nastati i takovih slučajeva,
u kojima bi se njegove misli mogle možda uspješno provesti,
pak je dobro, da se o mogućnosti njihove provedbe već prije
sve podrobno razmisli.


Iz 81. broja ovogodišnjeg osječkoga dnevnika „Narodn a
obrana " razabrali smo, da je ali g. pisac uvodno spomenutoga
članka iztaknuo navodno u njemu i takove podatke, glede
svojedobno pokušane kupnje vir. vlastelinstva po brod. imov.
obćini, koji neodgovaraju činjenicama, pa kako je on na temelju
tih podataka izveo i svoje zaključke, u kojih bi se dosljednost
s toga podvojiti moglo, smatramo se obvezanim iznijeti
i dopis, što ga je njetko na obranu brodske imov. občine
u tom predmetu »Nar. Obrani« priposlao, da si tako cijenjeni
čitaoci uzmognu sami stvoriti sud o cijelom predmetu.
Taj dopis glasi:


„Velecijenjeni gospodine urednice!


Već prije, u naročito u zadnje vrijeme u Vašem je cije


njenom listu objelodanjeno više članaka o prodaji vlastelinstva


kneza Schaumburg-Lippea.


U svim tim člancima prigovara se brodskoj imovnoj ob


ćini, što je propustila to vlastelinstvo kupiti, a tomu da su


krivi procjenitelji, jer da su to vlastelinstvo prenisko procijenili.


Jer se tim člancima zavodi javnost, kao da je to cijelo


vlastelinstvo, daklem sve šume i sva ekonomija sa živim i


mrtvim inventarom brodskoj imovnoj općini na prodaju nudjeno


umoljavate se velecijenjeni gospodine urednice, da izvolite u Vaš


cijenjeni list uvrstiti ovo što slijedi: Brodskoj imovnoj općini


nije vlastelinstvo kneza Schaumburg-Lippea, dakle sve šume i


sva ekonomija sa inventarom nikada na prodaju nudjeno, nije


dakle ona mogla to vlastelinstvo ni procijeniti, a još manje


kupiti.


Brodskoj imovnoj općini ponudjen je na prodaju samo


jedan dio šuma toga vlastelinstva, dok je jedan dio šuma i sva


ekonomija od prodaje bila isključena, pače, u ono vrijeme nije


se ni znalo, da bi se ekomija uopće prodavala.