DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 184 —


uz to izvukle znatan profit opet u korist domaćeg žiteljstva


— svojih pravoužitnika.
Te svoje izvode obrazložio je g. R. K. primjerom o prodaji
virovitičkog vlastelinstva dokazujuć, da je svojevremeno
samo neupućenost šumarskih procjenitelja u trgovačko procjenjivanje
zemljišta skrivilo, što nije brodska imov. obćina spomenuto
vlastelinstvo kupila, nego drugi, koji su navodno od
tuda sjajnu korist izvukli.


Kako je po mnijenju uredničtva morao predmet razprave biti
piscu veoma dobro poznat, jer pisac služi u području spomenutog
vlastelinstva, nije uredničtvo imalo razloga podvojiti u podatke
gosp. pisca, a isto tako nije smatralo nuždnim, da pokuša piscu
prije uvrštenja članka u list narinuti drugo mnijenje o zadaći,
koje bi imovne obćine bile dužne izpuniti, jer bi se takovim
postupkom uredničtva uvuklo u običaj, da u Šum. list nebi
mogli biti uvršteni stručni nazori, koji se neslažu sa nazorima
urednika. Da bi to bilo na uštrb dobre stvari, razumije se
samo po sebi.


Uredničtvo Š, 1. ne dijeli nazore g. pisca, kao da bi im.
obć. za volju »eventualnog« profita bile zvane sav svoj
kapital uložiti u razna tečevna poduzeća, te se dapače i preko
toga znatno zadužiti, jer tečevna poduzeća lahko i propadnu, a
imov. obćine nisu odredjene, da ovise o hirama »trgovačk e
sreće« , nego su osnovane za izpunjavanje izvjestne zadaće,
za koje izpunjavanje moraju i svoj imetak što sjegurnij e
čuvati i ulagati, makar i uz manji dobitak.


Uredničtvo nedijeli takodjer ni nazore g. pisca o »nespremnosti"
šumarskih stručnjaka kod procjenjivanja šuma, jer se
zemljište ne procjenjuje vazda po tomu: koliko ono u obće
vrijedi, nego po tomu koliko vrij edi za onoga tko
ga kupuje, već prama tome, kako i u što će ga kupac upotrebiti.


No unatoč toga, što uredničtvo ne dijeli nazore g. pisca,
držalo je za shodno po g. piscu nabačene misli bez obzira na
to, što g. pisac nerazlaže svoje nazore obćenito, nego obzirom
na specijalni slučaj sa virov, vlastelinstvom i brod. imov. ob