DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 181 —


Osmanlijskim osvojenjem nije se u tome odnošaju bitno
ništa promijenilo. Plemstvo dotada većinom bogumilsko, rado je
prigrlilo islam, te je tako ostalo u svome posjedu. Feudalno
se je uredjenje pretvorilo u spahinsko, a seljaci u kmetove.


Ovo uredjenje crta Holl u svome predavanju (po Posiloviću)
kako slijedi :


„Spahije su bili uživaoci prihoda državnih zemljišta. Oni
su imali pravo, namjesto države, za se pobirati desetinu od
posjednika zemljišta, zatim dozvoljavati prepisivanje takovih
zemljišta kao i posuditi ispražnjena zemljišta drugima uz plaćanje
pristojbe. Takodjer su mogli izdavati i tapije (povelje).


Ova se je institucija lena tečajem vremena zlorabila. Spahije
su se razumjele na razni način uklanjati vojničkoj službi.
Uslijed toga je ovu instituciju sultan Abdul Medžid 1839 godine
ukinuo, te su ta zemljišta imala doći opet u državnu upravu.
U tu su svrhu postavljeni posebni činovnici, tako zvani tapumemuri,
koji su izdavali tapije u ime države. No pošto se spahije
ne htjedoše pokoriti, došlo je do stalnih borba.


Zadnja je borba bila u godini 1850. Pobjednikom je ostao
Omer-paša. Ovaj je preduzeo stroge mjere, da učvrsti vlast i
to time, da je ukinuo preimućstvo plemstva, te je uveo zemaljsku
upravu. On je proglasio u ime turske vlade, da sve šume
u Bosni i Hercegoviai spadaju sultanu, a one, koje se nalaze
u privatnome posjedu i koje spahije smatraju kao njihovu svojinu
samo da su usurpirane, te da se moraju državi natrag
povratiti.


Ovo je dalo povoda izdanju zakona o posjedu državnoga
zemljišta od 7. ramazana 1274 (1858), kojim je medju ostalim
ustanovljeno, da svaki posjednik zemljišta mora o svome posjedu
imati uredovnu izpravu (povelju) ili t. zv. tapiju.


Ovaj zakon, kao i šumski zakon, igraju veću ulogu tek za
austrijske uprave, koja je svoje ustanove nastojala u svemu
prilagoditi već postojećim prilikama t j . nastojala je postojeće
zakone usavršiti, a ne ukidati ih


Dočim su ovi zakoni za turske uprave s jedne strane ne
mogoše provesti, radi manjkajućih sredstava (geodetične izmjere),