DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 180 —


Navedena osakaćenja stabala u zadnja dva stoljeća utječu
često i sada (osobito kod jelovine) nepovoljno na kakvoću bosanskog
drveta.


Ovakovi bijahu odnošaji bosanskih šuma u ono doba, kad
je za Omer-paše izdan u prošlom broju ovoga lista objelodanjeni
šumski zakon.


Odnošaji posjeda ocrtani su dovoljno ved u dotičnome
broju, a valja još spomenuti slijedeće :


Glavna obilježja pravne naravi triju tamo navedenih vrsti
posjeda sastoje se u tome, da svojim mulk-posjedom vlasnik
može slobodno razpolagati, po svojoj ga volji i na svaki način
prenositi, namrijeti ili posvetiti u posebne vjerske svrhe ili u
svrhe, koje služe općem dobru, a da za to netreba tražiti
oblastne privole.


Mirije-posjed nesmije se bez dozvole oblasti ni prenositi,
ni baštiniti, ni posvetiti za vakuf.


Vakuf-pravi i nepravi odred j en je za sva vremena svojoj
svrsi, te se nemože ni preprodavati ni prenositi. Jedino se
može promijeniti za slična prava vlasništva, posjeda ili upotrebe
uz uvjet, da se ovo mijenjanje provadja u korist vakufa*.


(Posto vakuf posjeduje i velike šumske komplekse, te
zemljišta, koja su često potrebna za gradnju željeznica, puteva
stovarišta itd., a ova pravna ustanova vrijedi i dandanas lako
će čitaoci shvatiti poteškoće, koje ova ustanova prouzročava).


Prije osmanlijskog osvojenja bio je u ovim zemljama slobodni
i državni posjed**, koji se je pojedincima podjeljivao
na upotrebu uz neke daće ili dužnost vojevanja (feudum).


Ovaj je posjed bio većinom u rukama plemića, ikoji su u
ono doba — kao i u drugim zemljama Evrope — bili ujedno
gospodari nad svojim seljacima (Grundholde).


* Landesregierung fiir Bosnien und die Hercegovina: Die Landwirtschaft in
Bosnien und Hercegovina, Sarajevo, Landesdruckerei 1899; izvorno u djelu:
Eichler: Das Justizwesen Bosniens und der Hercegovina. Wien, Hof-und Staatsdruckerei,
1889.
** Dr. Stefan Posilović: Das Iramobilarrecht in Bosnien und der Hercegovina.
Agram, Scholz 1894.