DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1913 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 168 —


-´-" Dopisi uredničtva.


Prof. A. K. u C. 0 istoj temi primili smo već obširan izvadak za


S. 1. Ako ste sporazumni možemo Vaš kraći izvadak objelodaniti u L. V.
G g. šumarima : U raznim glasilima bilo je u zadnje doba mnogo
oglasa, koji bi po svojoj sadržini spadali u prvom redu u S. 1., ali nam
na obijelodanjenje nisu bili priposlani. Ovakovim makar i nehotičnim nepažnjam,
morali bi gg. šumari po mnijenju uredničtva S. 1. izbjegavati,
jer i Šum. društvo može svojim proračunom predvidjenim obvezama
samo onda udovoljavati, ako mu i proračunom predvidjena sredstva priticala
budu.


Kako je uredničtvo opetovano objavilo, neka se dani dražbe ustanovljuju
vazda u drugoj polovici mjeseca, da interesenti uzmognu iz S. 1.
pravodobno za dražbe doznati, objekte pregledati i svoje ponude staviti.
Broj 1060 1913.
Predmet : Plešci z. z. veleprodaja stabala.


Oglas dražbe stabala.


Na temelju odpisa kr. zem. vlade odjela, za unutarnje poslove, od


1. studenoga 1912. br. 68456 prodavati će se putem javne pismene
dražbe dne 15. travnja 1913. jelova i bukova stabla z. z. Plešci, kod
kr. kot. oblasti u Čabru, nalazeća se u skupinama :
J e 1 a


drvna
gromada


.5 ´p .
Naziv skupine
odnosno predjela
tekući broj
u naravi
označenih
N
´S
tvoriva
.. >
procjenbena
vrijednost
s1 0 O
stabala m5 K | f.
I. Jelinski lug 1-690 690 1843-41 41 13243 50
II. Veliki klanjec 691—1210 520 1394-73 31 10029 86
Ukupno . . . ~ — — _ 23273 36