DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1913 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 165 —


od 5400 do 0000 K pripada 2400 mirovine
» 0000 » 6600 » » 2600 »
» 6600 » 7200 » » 2800 » »
» 7200 » 8000 » » 3000 » i. t. d.


Ako li svaka odmjerena mirovina ne doseže polovice one svote, koja
bi pripala suprugu kao mirovina, tada se udovi doznačuje i ta razlika na
naslov udovičke mirovine. Udovička mirovina u nijednom slučaju ne premašuje
8000 K.


Uzgojni prinos pripada svakom pojedinom zakonitom
djetetu do 24 godine ili do obskrbe sa iznosom jedne petine od majčine
mirovine. — (§§ 62, 64 i 68).


Pogrebnin a se ustanovljuje iza namještenika preminulih u
aktivnoj službi ili umirovljenika na temelju posljednjih uračunivih beriva,
koje je suprug uživao u aktivnoj službi. (§ 78 ). *
Ako posljednja beriva ne iznose god. više od 800 K. pripada 200 K. pogrebnine


od 800 do 1200 K . . . 300 .
1200 » 1600 » . . » 400 »
1600 » 2000 ».. . » 500 »
2000 » 3000 ».. . » 600 »
3000 > 4000 » . . . 700 »
4000 > 5000 » . . . 800 »
5000 > 6000 » . . . » 1000 » »
6000 » 8000 ».. . 1200 » i t. d


Ustanove ovog zakona imaju povratnu moć za činovnike,
koji su riješeni iz sveze aktivne službe posij e 1. siečnj a 1912.,^.
za udove i sirotčad namještenika, koji su umrli posije 1. siečnj a 1912
(§ 80.).


Udovama onih namještenika, koji su preminuli prije 1. siečnja 1912.
povisuje se jur odmjerena mirovina za 20°J0 počevši od 1. siečnja 1913.


Molbe za povišenje´obskrbe valja predložiti pravodobno
prije konca prosinca 1913., jer će se na kasnije stigle molbe doznačiti
povišenje tekar od prvog dana onog mjeseca koji slijedi iza dana
podnesene molbe*. G.


Izvoz drva iz Sibirije. Prema izvještaju carskog njemačkog konsulata
u Vladivostoku donaša »Handelsmuseum« :


Drvotržci u Vladivostoku se marno trse da gotovo neizcrpivoj drvnoj
zalihi sibirskih prašuma utaru put na evropsko tržište, jer su pokusi dokazali,
da su ta drva bezuvjetno prikladna za evropska tržišta.


Faktično se već obilno za to drvo interesiraju nekoje veletvrtke,
koje su do sada samo radile sa kanadijskim i američkim surovinama.
Nu ne treba zaboraviti, da medju američkim i sibirskim odnošajima
postoje znatne razlike. Sibirski drvotržac ne može bez znatnog risika


* Umoljavamo gosp. članove, a naročito gg. činovnike imov. obćina, da
upozore udove bivših činovnika i službenika imovn. obć. kao i skrbnike sirotčadi
istih da se posluže sa blagodati ovog mirovinskog zakona, jer koliko nam je
poznato, još nitko od onih koji na to pravo imadu, nije se do sada molbom
obratio, da postigne one poboljšice glede mirovine, koji umirovljenikom spomenuti
zakon zajamčuje, Uredničtvo,