DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1913 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 163 —


novnom razredu sa sustavnim berivima, ostavljajuć ga i nadalje na dosadanjem
mjestu službovanja.


Zatim je imenovao računarskog revidenta Vjekoslava S tu bi i ć a,
izvan statusa računarskim savjetnikom računarskog ureda kr. zemaljske
vlade u VIII. činovnom razredu sa sustavnim berivima


Nadalje je imenovao kotarske šumare: Pavla Z égar e a, Jovana
Stanica, Borivoja Neškovića i Svetozara R a d o j č i ć a nadšumarima
u IX. činovnom razredu a šumarskog pristava Nikolu G r u b i ć a kotarskim
šumarom u X. činovnom razredu kod petrovaradinske imovne obćine sa
sustavnim berivima. Zatim šumarske pristave Dragutina Brnjas a i Svetozara
Drenovc a kotarskim šumarima u X. činovnom razredu kod ogulinske
imovne obćine, a šumarske pristave Milorada Sekulića , Milana
Trivanovića, Stevana Dodiga i Andriju Frušića kotarskim šumarima
u X. činovnom razredu kod gradiške imovne obćine sve sa sustavnim
berivima.


Kraljevski povjerenik u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji imenovao
je absolventa kr. šumarske akademije u Zagrebu Emila Rivosechia ,
blagajničkim pristavom u XI. činovnom razredu kod I. banske imovne
obćine sa sustavnim berivima.


Razno.


Obskrbe. U smislu članka 20. zakona od 15. lipnja 1873. o imovnim
obćinama u hrv. slav. vojnoj Krajini nesmiju beriva šumarskih činovnika
imovnih obćina biti manja od beriva državnih šumarskih činovnika
namještenih u području vojne Krajine.


Intencija je ove zakonske ustanove očito ta, da i šumarski činovnici
imovnih obćina budu postavljeni u isti materijalni položaj, u kojem
su državni šumarski činovnici u području bivše vojne Krajine, nu ta je
intencija sasvim postignuta tek ustanovama §. 6 zakona od 11. srpnja 1881.
po kojoj takodjer i mirovine šumarskih činovnika imovnih obćina i obskrbe
njihovih udova i sirota nesmiju biti manje od mirovina i obskrba državnih
u području bivše vojne Krajine namještenih šumarskih činovnika, njihovih
udova i sirota.


Prema pred navedenom je dakle minimum mirovine i obskrbe činovnika
imovnih obćina namještenih u području bivše vojne Krajine,
njihovih udova i sirota ona obskrba, koja pripada državnim šumarskim
činovnikom u smislu zak. članka XI. 1885. (Naredba kr. hrv.-slav.-dalm.
zemaljske vlade, odjela za unut. poslove, od 15. kolovoza 1892. broj
24.142.).


Sada su za državne šumarske činovnike normirane obskrbe novim
mirovinskim zakonom.


Zakonski članak LXV. 1912. o obskrbi državnih namještenika kao
i njihovih udova i sirota potvrdjen je 28. prosinca 1912. i obnarodovan
u ugarskom sborniku državnih zakona dne 31. prosinca 1912
Isti zakon stupa na snagu prvim danom onog mjeseca, koji slijedi
iza dana obnarodovanja (§ 130.), a to je 1. siječnj a 1913.


Istim danom, kad ovaj zakon stane na snagu gubi snagu zakonski
članak XI. 1885 (§ 129. točka 2.).