DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1913 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 158 —


oblaka i zemlje. Dolazimo ali ipak do već prije rečenog zaključka,
da bukva ne biva rijedje udarena gromom nego ostalo
drveće, već udarac groma u bukvu biva neopažen, pošto strijela
nadje u glatkoj i mokroj kori otvoren put bez zapreka. Da je
močivost kore najvažniji momenat, koji odlučuje o ugroženosti
drva proti gromu vidimo n. pr. kod naše jele. Jela ima iglice,
koje su sa šiljcima upravo izvrsni prenosioci elektriciteta, ima
mnogo smole, korjenje je u širinu razvito, glatku koru, dakle
sva svojstva bukove hrpe, a manjka samo svojstvo močivosti
kore, te je ovo jedno dostatno, da prevlada ostala svojstva,
tako da jela ipak pripada hrpi hrasta, hrpi gromom ugroženog
drveća.


U poslednjem poglavju interesantne knjižice prof. Stahl a
raspravlja se o praktičnoj upotrebi izučavanjem tog problema
dobivenih rezultata. Ne može se mimoići pitanje, da li je uputno
u blizini kuća nasadjivati visoka drveća, recimo jablane i hraste?
0 tom pitanju bilo je u literaturi često govora, te nalazimo
mnijenja pro i kontra. Tako Švicar Hess drži, da visoki
jablani mogu samo onda služiti kao munjovod, ako im granje
još do podnožja debla siže, Le koji su najmanje dva metra
udaljeni od najbliže točke kuće, te je uz to tlo vlažno, sa
kojim ribnjakom ili mlakom u blizini. U protivnom slučaju može
iskra lako na kuću skočiti. Stoga preporuča Hess, da je najbolje
na jablan u blizini kuće postaviti pravi munjovod. Do
sličnog rezultata dolazi i Brodersen , koji drži, da i ako
drveće u blizini kuće ne služi kao munjovod, to ipak u slučaju
udarca prelazi strijela istom sa drva na kuću, te tim biva
oslabljena, dakle i manje opasna. Pošto je nasadjivanje drveća
u blizini kuća više put sa drugih razloga n. pr. radi zaštićenja
proti vjetru nužno, to preporuča S t a h 1 u tom slučaju nasadjivati
drveće treće hrpe kao : bukve, divlje koštanje, orahe,
a nikako ne drveće grupe jablana i hrasta.


Mimogredce još jedno praktično pitanje. Već kao djeca
čuli smo, da za vrijeme oluje ne valja bježati pod drvo, jer
prijeti opasnost groma. I ako znamo, da je grom često usmrtio