DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1913 str. 31     <-- 31 -->        PDF

15?


samo prividna, jer drveće sa glatkom i mokrom korom kao


n. pr. bukva za kiše ne biva od strijele ozlijedjena i stoga
izbjegne našem opažanju.
Da je močivost kore u odnosu sa udarcem groma, ustanovio
je opažanjem i S t a h 1, te njegova ljestvica močivosti
stoji u skladu sa ljestvicom udarca groma. Tâko se stablo
bukve za kiše odmah posvema smoči, dok kora hrasta ostane
skoro suha. Samoj pak močivosti kore uzrokom su druga svojstva
kore i drveta. Tako je vašan i oblik krošnje t. j . poredjaj
grana prema deblu. Sasvim naravski, da drveće sa granjem,
koje se prema zemlji spustilo kao n. pr. kod žalosne vrbe
(Trauerweide) ostane na deblu suho, dok je obična bukva, sa
više ili manje uspravnim granjem odmah mokra. Ali nije samo
položaj granja važan, već i močivost samog periderma.


Sa ovim poslednjim mišljenjem o važnosti ustrojstva kore
pri udaranju groma slažu se i S t a h 1 o v i pokusi, koje je
izveo sa Holtz-ovim munjilom i sa malenim dijelovima kore
raznog drveća. Periderm je slab vodić elektriciteta, ali smočen
vodi dobro. Eksperimentalna istraživanja Stahl-ova pokazala su,
da su lenticele na kori osobiti otvori, kroz koje elektriciteta
ulazi u nutrašnjost drva. I ako baš nije dopušteno iz ovih pokusa
sa elektricitetom malene napetosti izvoditi sigurne zaključke
na grom ili strijelu sa silnom množinom elektriciteta velike napetosti,
to nam ipak utvrdjuju ispravnost prije spomenutog
mišljenja.


Pri tumačenju ugroženosti drveća proti udarcu groma ne
smijemo zastupati samo jedno mišljenje, već moramo, kako to
i S t a h 1 čini, sve mjerodavne faktore u obzir uzeti.


Uzmimo n. pr. bukvu, u koju po statistici rijedko kada grom
udari. Bukva imade korjenje više ili manje u širinu rasprostranjeno
a ne kao hrast, kojega korjen duboko i okomito u zemlju
raste. Granje bukve je više ili manje uspravno uzdignuto, te
sa tankim uspravnim grančicama pospješuje odvodjenje kiše
po glatkoj površini kore na deblu — imade dakle sva svojstva,
koja omogućuju lakše izjednačenje električne napetosti izmedju