DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1913 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 119 —


Ceste, gradjevine i popravci 60-27 fil.
Opća režija ..... . 90´40 fil.
Kulture 20-— fit.
Investicije (1/10) ... . 15*— fil.


Sbroj tagenta . 185-67 fil5.
Proizvodni su dakle troškovi za pr. metar ćumura loko željeznički
vagon 569*5 više 185-7 filira to jest 7 K 55 fil.


Osobne vijesti.


Previšnje odlikovanje. Gosp. Julije Sperlbauer, nadšumar zemaljske
vlade za Bosnu i Hercegovinu premješten je na vlastitu molbu
iza skoro 40-godišnjega službovanja u trajno stanje mira.


Ovom ga ie prigodom Nj. Veličanstvo odlikovalo zlatnim krstom za
zasluge sa krunom.


U prisutnosti skoro svih šumarskih činovnika zemaljske vlade ocrtao
je upravitelj šumsko gospodarstvenog odsjeka šumski nadsavjetnik Hugo
Schmidt vjerno i dugo^ službovanje odlikovanoga u ovim zemljama te je
zaključio trostrukim : »Živilo Njegovo Veličanstvo« ! uz sveopće oduševljeno
klicanje prisutnih.


Na to mu je prikopčao krst za zasluge i čestitao na ovom vidljivom
znaku Previšnjega odlikovanja.


Nadšumar J. Sperlbauer zahvalio se je ganut na ovoj Previšnjoj milosti
kao i svoj gospodi kolegama, koji su ga tom prigodom odlikovali
svojom prisutnošću.


Želimo, da g. nadšumar J. Sperlbauer još mnogo godina u krugu
svoje obitelji, a kao uzor mladjega naraštaja uživa plodove svoga revnoga
službovanja. D. v. W.


Imenovanja. Kraljevski povjerenik u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji
imenovao je absolvente zagrebačke šumarske akademije Ivana Maruzzija
i Božidara Neuholda privremenih šumarskim vježbenicima kod
ogulinske imovne obćine sa sustavnim berivima.


Razno.


Kloroformiranje biljaka. Nekoja narkotična sredstva imaju na biljke
osobiti upliv. Svakome je dobro poznato, da naše listnato drveće zimi
miruje, a taj zimski sam traje redovito po više mjeseci. No ovo mirovanje
vegetacije može se prekinuti, ako n. p. grančice lisnatog drveća stavimo
kroz neko vrijeme i to 24 do 36 sati u prostor u kojemu je zrak
zasićen parama kloroforma ili etera. Ako iza toga takove grančice stavimo
u vodu i donesemo ih u toplu sobu, to pupoljci počmu za kratko vrijeme
tjerati.


»


´ Tangente će rijetko tako visoko ispasti.
ŠUMARSKI LIST 3/1913 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 120 —


Ovaj učinak kloroforma i etera izrabljuje se u umjetnom vrtlarstvu,
te se na taj način u sred zime dobivaju cvatuće grančice jorgovana i dr.
ukrasnog cvijeća. Sličan učinak može se polučiti ako se grančice drveća kroz
duže vremena knpaju u vodi od 40° C.


Na čemu se to pospješeno tjeranje pupoljaka osniva nije još do
sada razjašnjeno. V. C.


Šumsko trgovačke prilike na Balkanu. Novom političkom konstelacijom
na Balkanu promjenit će se u najbližoj budućnosti i šumsko trgovački
odnošaji.


Time što su Bugari do egejskog mora doprli, dospjeli su u posvemašnji
posjed Rhodope planine. Ovo je gorje bogato šumama, nu skoro
neprohodno. Dosada, dok je jedan dio te planine pripadao Bugarskoj a
drugi Turskoj, bila je opsežna exploatacija upravo nemoguća. Sada će se
ista dati lakše provesti, jer će poduzetnik imati samo s jednom vladom i
to bugarskom posla, koja je i od prije za gospodarstvene poslove daleko
više smisla imala, nego li Turska.


Čim jednom bude došlo do konačkog utanačenja mira, neima sumnje,
da će se odma početi sa izgradnjom nuždnih prometnih puteva.


Kako smo sa pouzdane strane doznali, naumilo je jedno austrijsko
trgovačko društvo prekupiti sve šume cijele Rhodope planine pa već poduzima
i procjenu istih.


Rhodope planina kadra je podmirivati ne samo svu drvnu potrebu
stare Bugarske već i onu osvojenih krajeva.


Isto kao Rhodope planina, tako je i Rilo planina vrlo šumovita. I
ova će sada postepeno do sječe doći, samo bi se morala radi izvoza u
Staru Srbiju izgraditi željeznička pruga Kumanovo-Kiistendil.


Nakon utanačenja mira biti će velika potražba na gradjevnom drvu.
Mnogo stotina sela, koja su pala žrtvom plamena, morati će se iz nova
izgraditi, a mnogo hiljada kuća novim namještajem providiti.


Novi gospodari dosadašnjih turskih posjeda imaju srećom razumjevanja
za racionalno šumsko gospodarstvo, pa ih sada čeka lijep i koristonosan
zadatak, Iz C. H. Z. priobćio T. G.


Visoko šumarsko učilište u Galiciji. Zemaljski pokrajinski odbor, za
Galiciju stvorio je dne 29. novembra 1912. definitivan zaključak radi osnutka
višjeg šumarskog učilišta, te ga je galičkom saboru podnesao.


U februaru 1912. pozvao je naime galički sabor spomenuti odbor,
da ispita mogućnost kreiranja višjeg šumarskog učilišta (visoke škole za
šumarstvo) uzev naročito kod toga u obzir, da li bi osnivanje takove imalo
uslijediti u obliku samostalne šumarske akademije ili kao šumarski fakultet
prislonjen jednom od dvijuh sveučilišta ili lavovskoj politechnici. Pokrajinski
odbor došao je do zaključka, da se namisao osnivanja samostalne
šumarske akademije za Galiciju ne bi dalo nikako realizovati, nasuprot
predlaže zemaljski pokrajinski odbor sporazumno sa nazorima zemaljskog
agrarnog povjerenstva, te jedne u tom predmetu posebno sazvane enquete,
da se ima osnovati šumarski odjel na lavovskoj politehnici ili u savezu sa
gospodarskim fakultetom na krakovskom sveučilištu, jer je to jedini sjegurni
način realizovanja ove ideje.


Ovaj predlog imao se saboru podnesti sa pozivom na vladu, da u
Galiciji kreira šumarski fakultet, dakle visoku školu za šumarstvo. Medju