DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1913 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 119 —


Ceste, gradjevine i popravci 60-27 fil.
Opća režija ..... . 90´40 fil.
Kulture 20-— fit.
Investicije (1/10) ... . 15*— fil.


Sbroj tagenta . 185-67 fil5.
Proizvodni su dakle troškovi za pr. metar ćumura loko željeznički
vagon 569*5 više 185-7 filira to jest 7 K 55 fil.


Osobne vijesti.


Previšnje odlikovanje. Gosp. Julije Sperlbauer, nadšumar zemaljske
vlade za Bosnu i Hercegovinu premješten je na vlastitu molbu
iza skoro 40-godišnjega službovanja u trajno stanje mira.


Ovom ga ie prigodom Nj. Veličanstvo odlikovalo zlatnim krstom za
zasluge sa krunom.


U prisutnosti skoro svih šumarskih činovnika zemaljske vlade ocrtao
je upravitelj šumsko gospodarstvenog odsjeka šumski nadsavjetnik Hugo
Schmidt vjerno i dugo^ službovanje odlikovanoga u ovim zemljama te je
zaključio trostrukim : »Živilo Njegovo Veličanstvo« ! uz sveopće oduševljeno
klicanje prisutnih.


Na to mu je prikopčao krst za zasluge i čestitao na ovom vidljivom
znaku Previšnjega odlikovanja.


Nadšumar J. Sperlbauer zahvalio se je ganut na ovoj Previšnjoj milosti
kao i svoj gospodi kolegama, koji su ga tom prigodom odlikovali
svojom prisutnošću.


Želimo, da g. nadšumar J. Sperlbauer još mnogo godina u krugu
svoje obitelji, a kao uzor mladjega naraštaja uživa plodove svoga revnoga
službovanja. D. v. W.


Imenovanja. Kraljevski povjerenik u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji
imenovao je absolvente zagrebačke šumarske akademije Ivana Maruzzija
i Božidara Neuholda privremenih šumarskim vježbenicima kod
ogulinske imovne obćine sa sustavnim berivima.


Razno.


Kloroformiranje biljaka. Nekoja narkotična sredstva imaju na biljke
osobiti upliv. Svakome je dobro poznato, da naše listnato drveće zimi
miruje, a taj zimski sam traje redovito po više mjeseci. No ovo mirovanje
vegetacije može se prekinuti, ako n. p. grančice lisnatog drveća stavimo
kroz neko vrijeme i to 24 do 36 sati u prostor u kojemu je zrak
zasićen parama kloroforma ili etera. Ako iza toga takove grančice stavimo
u vodu i donesemo ih u toplu sobu, to pupoljci počmu za kratko vrijeme
tjerati.


»


´ Tangente će rijetko tako visoko ispasti.