DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1913 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 73 —


kovim mjestima, gdje je od naravi udomljena, te gdje se povoljno
razvija do valjanih stabala i sastojina.


Imade mnogo vlažnih prodola, kotlina i nizina sa hladnom
teškom zemljom, gdje se je jasika od naravi razvila u čistim
ili mješovitim sastojinama. Za takova´mjesta je ona najbolja
vrst drva. te je tamo i treba uzdržavati i uzgajati, umjesto da
velikim troškom i trudom ondje sadimo i uzgajamo drugu vrst
drveća, koje tamo neuspijeva.


Prirast i produkcija drva je kod jasike vrlo znatna, pa je
zato nebi smjeli upravo svagdje uništavati, gdje se nalazi u
smjesi sa drugim drvećem. No isto iako je nebi smjeli štediti
kada doraste do sječe, što biva u 50 do 60 godini, jer ako je
drugo drveće prestigne, počme joj srce trunuti, a uslijed toga
pada vrijednost drva naglo.


Za unovčivanje je najbolje, da se najedanput stavi na
prodaju veća količina drva, pošto se za pojedina stabla postizavaju
samo male cijene. Po A. F. u. J. Z. V. Č.


Osobne vijesti.


Imenovanja. Kr. ug. ministar za poljodjelstvo imenovao je sa naslovom
i značajem šumarskog savjetnika providjenoga kr. šumarskog
nadinžinira Gjuru Martona kr. šumarskim savjetnikom u VII. plaćevnom
razredu; sa naslovom i značajem šumarskog nadinžinira providjenog kr.
šumarskog inžinira Ivana Zwickelsdorfera kr. šumarskim nadinžinirom u


VIII. plaćev. razredu; kr. šum. inžinirske pristave Antuna Frommeyera,
Gustava Maszticsa i Milana Višnjića kr. šumarskim inžinirima IX. u plač.
razredu; kr. šumsko-inžinirskog kandidata Antuna Berzenkovits-a kr. šum.
inžinirskim pristavom u X. plac. razred; te kr. šumarske vježbenike Ivana
Kôrôsi-a i Arpada Volczera kr. šumsko inžinirskim pristavima X. u plaćevnom
razredu, nadalje je imenovao kr. šumarskog inžinira sa naslovom i
značajem šumarskog nadinžinira Stjepana Jakaba kr šumarskim nadinžinirom
u VJH. činovnom razredu, te kr šumarskog inžinirskog kandidata
Ottona Jurovicha kr. šumarskim inžinirskim pristavom u X činov. razredu.
Društvene vijesti,


Pripomoćnoj zakladi hrv. slav. šum. društva pristupio je g Bogdan
Svoboda, grad. šumarski nadzornik u Varaždinu, uplativ 10 K. idoprinjeo
je za zakladu, literarnu osnovanu u spomen pok. A. Borošića 10 K.
ŠUMARSKI LIST 2/1913 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 74 —


Izkaz uplaćene članarine I. razreda i upisnina, zatim podupirajućih
prinosa i pretplatnina na Šumarski list. u razdobju od 16. -svibnja do


uključiv 31. prosinca 1912. LU ime dužne i tekuće članarine I.
razreda i upisnine uplatiše: Agić pl. Oskar 10 K, Anderka Julio
20 K, Ambroz Roman 22 K, Bezuk Gjuro 10 K, Biskup Ferdo 20 K,
Bogoević Tomo 12 K, Brausil Makso 5 K, Benaković Josip 5 K, Budiselić
Mijo 10 K, Brandstâtter Julio 10 K, Belanović Sava 10 K,
Czeisberger Ernest 20 K, Ceović Ivan 10 K, Dremil Oskar 20 K. Drnić
Milan lu K, Dmitrović Radivoj 10 K, Duduković Milan 10 K, Erny Rudolf
20 K Fusić Franjo 10 K, Ferenčić Stjepan 10 K, Getwert Andrija
10 K, Giirth Dragutin 10 K, Grčević Ivan 10 K, Gjureković Milan 10 K,
Griinwald Josip I. 10 K, Grabić Nikola 7 K, Heckner Josip 10 K, Hôhoss
Ivan 5 K Hautich Franjo 10 K, Heisinger Lewin 20 K, Hefner Josip 10
K, Heide Josip 10 K, Ivanoff Penju 10 K, Janussek Stjepan 5 K, Jovanovac
Antun 5 K, Kaderžavek Léo 10 K, Koča Gjuro 20 K, Kovačević
Gavro 10 K, Kiseljak Josip 10 K, Krajnyak Ivan . K, Kuzma Julio 10
K, Kundrat Emil 5 K, Kopić Matija 20 K, Kolibaš Rudolf 10 K, Kauders
Alfons 10 K, Kovač Petar 10 K, Lahner Dragutin 5 K, Lajer pl. Sandor
20 K, Maksić Ratislav 10 K, Majer Mirko 10 K, Matić Jovan 20 K,
Matizović Maksimilijan 10 K, Mocnaj Dragutin 20 K, Milutinovič Sava 20
K, Metlaš Jovan 10 K, Mlinarić Eleazar 10 K, Milković Ivan 30 K. Munck
Teodor 30 K, Marton Gjuro 5 K, Masztics Gustav 10 K, Marušić Mijo
10 Markić Mihovil 20 K, Manojlović Petar 20 K, Murgić Ivan 10 K,
Mattherny Robert 10 K, Mihajlović Jovan 12 K Nikolašević Julio 10 K,
Nešković Borivoj 10 K, Naglić Stjepan 10 K, Ustoić Dušan 10 K, Partaš
Ivan 30 K, Peičić Obrad 10 K, Popović Dušan 10 K, Polaček Dragutin
10 K, Plesa N kola 10 K Prpić Stjepan 10 K. Puk Mirko 10 K, Puljević
Nikolić Petar 10 K, Pere Vilim lU K, Polović Gjuro 10 K, Dr. Petračić
Andrija 10 K, Puches Franjo 10 K, Peheim Ivan 10 K, Pirkmaier Franjo
IO K Renner Ante 10 K, Rosmanith Albert 5 K, Ružička August 5 K,
Rohr Petar 20 K, Resz Antun 5 K, Radojčić Svetozar 14 K, Solarić
Teodor 20 K, Sever Dioniz 15 K, Svoboda Bogdan 10 K, Staničić Dane
10 K. Sztromszky Ladislav 5 K, Stanić Jovan 30 K 21 fil., Stanković
Veljko 10 K, Stubhć Vjekoslav 10 K, Steller Eduard 5 K, Stipcić Filip
10 K. Stanojević Pavle 20 K, Sirutsçhek Venceslav 20 K, Sztripszky
August 10 K, Starčević Franjo^ 10 K, Šmidt Josip 10 K, Škorić Milan
10 K, Simunović Živko 20 K, Šnajder Luka 10 K, Štefović Josip 10 K,
Schaab Valentin 10 K Šarh Ivan 12 K, Škrljac Petar 12 K, Thuranszky
pl Be a 5 K. Turković Ernest 10 K, Tocauer Adolfo 10 K, Ugrenović
Aleksander 14 K, Vac Gašo 10 K, Vorkapić Lazar 10 K, Vežić Nikola
10 K. Višnjić Milan 10 K, Žegarac Pavle 10 K Žibrat Milan 30 K.


II. U ime podup iraj ućeg prinosa upplatiše: 1. banske
imovni obćina 50 K, Kr. slob grad Karlovac 20 K.
III U ime pretplatnine za Šumarski list uplatiše
C kr pokrajinsko šumsko^ nadzorničtvo u Zadru 36 K, Pošumavska sušama
na semena lesni u Češkim Budejovicam 24 K, Tomljenović-Gecan
Mi!e u Buletiću 24 K. Sveukupno plaćeno 1617 K 21 fil.


U Zagrebu 7. siječnja 1913.
Szentgyôr´gyi v. r.
blagajnik