DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Br. 1?—1


Razne lovačke
puške, revolvere,
pištolje, Browninge


i svekolike lovačke potrebštine razašilje uz umjerene
cjene, u lijepoj i laganoj izradbi stara tvrtka prvoga reda :


Prvo Ferlaško tvorničko društvo oružja


PETAR WERNIG


društvo s ograničenim jamstvom


u Ferlachu, Koruška.


Popravci izvršuju se brzo i jeftino. — Hrvatsko dopisivanje.


Cijenici na zahtjev bezplatno i prosto od poštarine.


SADRŽAJ. Strana


Uzgoj oraha kao šumskog drveta. Piše V. Č 1-15
Što je pravi uzrok sušenju hrastovih sastojina u šumama petrovaradinske
imovne općine? Piše Dušan Ostoić, šumar. 15-1 9
Njekoje misli o sabiranlu povjestnih podataka našeg šumarstva


i naših hrvatskih šuma. Piše K. M 20—24
Razni načini i sredstva za poboljšanje svojstava surovog drva. 20-3 0
Osobne vijesti : f Ferdo Zikmundowsky. — Imenovanja. . . 30—31
Društvene vijesti: Zapisnik sjednice 4. kolovoza 1912. —


Društvena sjednica. — U zakladu utemeljenu u spomen


"A. Borošića — Literarna zaklada hrv.-slav. šumarskoga
društva na uspomenu kr. zemalj. šumar, nadzornika I.
razr. Andrije Borošića 31—36


Različite vijesti : Konkurencija japanske hrastovine. — Hr


vatski izum. — Upozorenje. — Uspjesi dražbe stabala.
Zadnje cijene bečkoga tržišta za trgovinu šum. proizvoda na veliko. 36—37
Oglasi. — Uspjesi dražba stabala. — Objava uredničtva. . . 37—40