DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 40
Trgovačke USance (uvjeti) koje vrijede na bečkoj burzi
za trgovinu sa svima vrstima drva, valjane od 1. travnja l´Jlf.
otisnute su posebno u 100 primjeraka, te ih p. n. gg. članovj mogu dobiti
kod predsjedništva hrv. slav. šum. društva u Zagrebu (Markov trg
broj 3) uz cijenu od 1 K. Cijena je istih za nečlanove 1 K 50 fil.


Umoljavaju se p. n. šumski uredi i gg članovi, da si posebne otiske
usanca naruče, jer ih imade još oko 80 komada u zalihi. Tužimo se, da
se neizdavaju šum. knjige, a eto kad se koja izda, neće je nitko da nabavi.


Dopisi uredničtva.


G. V. D. u Z. Priposlani nam odgovor g. P. nemožemo uvrstiti, jer neodgovara
poznatom Vam zaključku društvenog odbora. O tome, da li je odbor irrao prave
zaključne stvarati o gornjem predmetu ili nije, nemože se s Vama uredničtvo prepirati,
jer je to stvar odbora a ne uredničtva.
Objave uredničtva.


1. Glede naredaba i načelnih rješidaba. Akoprem se je
uredničtvo najpripravnije odazvalo želji p. n. gg. članova i počelo prošle
godine u posebnom prilogu objelodanjivati naredbe tičuće se šumarstva,
ipak se nije nitko od gg članova našao, koji bi uredničtvo u tom nastojanju
podupro. Uredničtvo Š. 1 nedobiva od oblastih sve naredbe ni
načelne rješitbe, pak prema tome ne može za njih ni doznati, ak o
mu ih tko ne dojavi.
Ako je već pojedincu težko važniju rješitbu ili naredbu, koja bi
mogla interesirati i druge, članove, prepisati i uredničtvu ju priposlati,
neka nas barem dopisnicom obavijesti, da mi tu rješitbu potražimo i
objelodanimo.


2. Glede prodaje stabala. Umoljavamo gg šumare i p. n.
šum. urede da nam po mogućnosti prigodom izvješćivanja o uspjehu dražbe
stabala uvjek priobće i razvrstanje istih po njihovoj uporabi za mercantilne
sortimente. Naročito pako kod izvješćivanja o uspjehu dražbe hrastova
neka nam se javi koliko je prodano stabala :
1. od 14 — 25 cm prs. promjera mjereno bez kore;
2. od 25—32 cm « « . « « «
3. od 32—40 cm « « « « «
4. od 40—50, te « « « « «
5. preko 50 cm debljine « < « «
Pošto se te debljine razumjevaju be z kore , to neka se k njima
pribroji kora i naznači na pr. ako je kora debela 4 cm onda l.od 18—29
cm p. pr. sa korom, 2. od 29-36 cm p. pr. sa korom itd.


Osim toga neka nam se priobći poprječnu tehničku duljinu srednjeg
stabla za svaki gornji debljinski razred i naznači obći karakter stabala
prema skrižaljki oglašenoj u 12 broju S 1. str. 492. od prošle godine


3. Glede suradjivavja u S. 1. i L V. Umoljavamo p. n. g.
članove, da nam važnije dogodjaje, tičuće se šumarstva njihova okoliša
dojavljuju Gospoda koja znadu dobro njemački, a žele prevadjati za S.
1. i L. V.neka se izvole javiti uredničtvu.
Uredjuje kr. zeru. šum. nadz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. AIbrecht, Zagreb.