DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 4     <-- 4 -->        PDF

_ 2 —


vrlo brzo u visinu, nego i daje za tehničku porabu vrlo sposobno
drvo. No primjetiti se mora, da crni orah stavlja na tlo vrlo
velike zahtjeve, pošto traži ne samo blago podnebje, većdobru, rahlu i snažnu zemlju. Radi njegovoga osobito lijepoga
uzrasta sadjen je crni orah po vrtovima i nasadima Francuske,
Njemačke, Švicarske i Austrije već polovicom 19. stoljeća. Odraslo
stablo crnog oraha je proti studeni vrlo odporno, te može
bez štetnih posljedica podnijeti i temperaturu od 37°.


Obzirom na njegovu vrlo cijenjenu kakvoću drva i veliku
odpornost proti mrazu i studeni, kušali su njekoji stručnjaci, da
to drvo udomaće u šumama srednje Europe, ali su ti pokušaji


u prvi mah ostali većinom bez uspjeha.
No uza sve neuspjehe nisu se dali njekoji šumari od daljnjih
pokušaja uzgoja raznih vrsti oraha odvratiti, jer kako smo
već spomenuli, spadaju sve tri spomenute vrsti oraha medju takovu
robu, koja je za drvno tržište od tim veće važnosti, što
te vrsti drveća naglo sve to više nestaje/pošto su mnogobrojna
stabla, koja su se njekad nalazila po voćnjacima i drvoredima
Francuske i ostalih zemalja nestala, a da se ljudi za podmladak
toga lijepoga i koristnoga drveta nisu pobrinuli.


Pošto bi za naše šumsko gospodarstvo bilo vrlo koristno,
da se kultiviranje te vrsti drveta što više unaprijedi, jer bi sve
vrsti oraha mogle uspijevati malo ne u svim krajevima naše
domovine, navesti ćemo ovdje ona iskustva, što ih je u pogledu
uzgoja oraha stekao šumarnik Eebmann iz Strassburga, koji
se uzgojem oraha bavi već preko 30 godina.


0 kakvoći tla, koje bi za uzgoj oraha najprikladnije bilo,
razilaze se dosta jako mnijenja stručnjaka. Mnogi drže, da
orah za dobro uspijevanje upravo mora imati vapneno tlo. No
to ne stoji. Znade se, da orah dolazi na najraznovrstnijem
tlu, no razumije se, da je prema tome i njegov porast
vrlo raznolik. Mjerenjem od preko 500 komada orahovih
stabala ustanovljeno je, da 80 godina staro stablo može postići
u prsnoj visini slijedeće debljine: Na mršavom pjeskovitom tlu
40 do 45 cm., na tlu od škriljevca 50 do 55 cm., na tlu od