DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 37 -
Gradja : po 1 m3 na bečkomu kolodvoru:


jelovi i smrekovi rogovi (Sparren)
Hi s—16|ie široki do 10 m dugački . . 44-~ — 48
^o-´V » do 12 m. , 46.— — 52


jelove i smrekove grede (tramovi)


,8|a4—24|.


cm. široki, do 6—8 m dugi . 52-—
jelove i smrekove tanke platnice 40-— 44


» » » prosta brvna 46-— —
jelove daske i brvna 1 r 50-— 60 smrekove daske i brvna 1 r 68´ -— 88
borove » » » 1 r. . . . .;´: 55´— - 70
hrastove daske nesortirane austr. i ug. porijekla 150 — - 190
» » » slavonskog » 180-— — 240
hrastovi frizj 1 r. (kratki bečki) 100-— — 130
» 2 » ( » » ) ..... 90-— 100 » » 1 i (exprort) 125-— - 135


Oglas.


U savezu sa oglasom od 12. studenoga 1912., kojim je prvostolni
kaptol zagrebački oglasio dražbu hrastovih stabala u šumi „Medjidorje"
kod Siska za dne 11. siječnj a 1913. izostao je iz odnosnih dražbenih
uvjeta §. 39., koji glasi :


»Kupac jamči do konca godine 1913. za effektivnu štetu, koja bi
kod obaranja, izradbe ili izvoza počinio na jur izradjenoj po t. tvrdci Filipa
Deutscha sinovi u Zagrebu a ne izvezenoj robi, što je preostala poglavito
u tablama br. 1. do br. 14.«


U Zagrebu, dne 30. prosinca 1912.


Prvostolni kaptol zagrebački.


Broj 16090 .. 1912.
Kr. kotarska oblast


u Slatini, 18. prosinca 1912.
Predmet: Kometnik z. z.
prodaja bukovih stabala.


Oglas dražbe bukovih stabala.


Dne 17. siečnja 1913. u 10 sati prije podne obdržavati će se u
uredu kr. kotar: oblasti u Slatini putem pismenih ponuda dražba vrhu


1.000 komada biranih bukovih stabala, stojećih u šumi i na pašnjaku z. z
Kometnik a procjenjenih na 20.000 kruna.
Stabla su naročito sposobna za izradbu vila i lopata. Šuma je udaljena
4 klmtr od željezničke stanice Voćin.
Propisno biljegovane ponude imadu biti obložene sa jamčevinom, koja
iznaša 10°/0 od izklične cijene.
Na brzojavne, kao i na kasnije stigle ponude ne će se nikakav obzir uzeti.
Pobliže dražbene uvjete moći je uviditi kod podpisane oblasti za vrijeme
uredovnih sati.
Kotarski
upravitelj
Penale v. r.
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 40     <-- 40 -->        PDF

- 38 -


Uspjesi
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 41     <-- 41 -->        PDF

- 39


dražba stabala
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 40
Trgovačke USance (uvjeti) koje vrijede na bečkoj burzi
za trgovinu sa svima vrstima drva, valjane od 1. travnja l´Jlf.
otisnute su posebno u 100 primjeraka, te ih p. n. gg. članovj mogu dobiti
kod predsjedništva hrv. slav. šum. društva u Zagrebu (Markov trg
broj 3) uz cijenu od 1 K. Cijena je istih za nečlanove 1 K 50 fil.


Umoljavaju se p. n. šumski uredi i gg članovi, da si posebne otiske
usanca naruče, jer ih imade još oko 80 komada u zalihi. Tužimo se, da
se neizdavaju šum. knjige, a eto kad se koja izda, neće je nitko da nabavi.


Dopisi uredničtva.


G. V. D. u Z. Priposlani nam odgovor g. P. nemožemo uvrstiti, jer neodgovara
poznatom Vam zaključku društvenog odbora. O tome, da li je odbor irrao prave
zaključne stvarati o gornjem predmetu ili nije, nemože se s Vama uredničtvo prepirati,
jer je to stvar odbora a ne uredničtva.
Objave uredničtva.


1. Glede naredaba i načelnih rješidaba. Akoprem se je
uredničtvo najpripravnije odazvalo želji p. n. gg. članova i počelo prošle
godine u posebnom prilogu objelodanjivati naredbe tičuće se šumarstva,
ipak se nije nitko od gg članova našao, koji bi uredničtvo u tom nastojanju
podupro. Uredničtvo Š. 1 nedobiva od oblastih sve naredbe ni
načelne rješitbe, pak prema tome ne može za njih ni doznati, ak o
mu ih tko ne dojavi.
Ako je već pojedincu težko važniju rješitbu ili naredbu, koja bi
mogla interesirati i druge, članove, prepisati i uredničtvu ju priposlati,
neka nas barem dopisnicom obavijesti, da mi tu rješitbu potražimo i
objelodanimo.


2. Glede prodaje stabala. Umoljavamo gg šumare i p. n.
šum. urede da nam po mogućnosti prigodom izvješćivanja o uspjehu dražbe
stabala uvjek priobće i razvrstanje istih po njihovoj uporabi za mercantilne
sortimente. Naročito pako kod izvješćivanja o uspjehu dražbe hrastova
neka nam se javi koliko je prodano stabala :
1. od 14 — 25 cm prs. promjera mjereno bez kore;
2. od 25—32 cm « « . « « «
3. od 32—40 cm « « « « «
4. od 40—50, te « « « « «
5. preko 50 cm debljine « < « «
Pošto se te debljine razumjevaju be z kore , to neka se k njima
pribroji kora i naznači na pr. ako je kora debela 4 cm onda l.od 18—29
cm p. pr. sa korom, 2. od 29-36 cm p. pr. sa korom itd.


Osim toga neka nam se priobći poprječnu tehničku duljinu srednjeg
stabla za svaki gornji debljinski razred i naznači obći karakter stabala
prema skrižaljki oglašenoj u 12 broju S 1. str. 492. od prošle godine


3. Glede suradjivavja u S. 1. i L V. Umoljavamo p. n. g.
članove, da nam važnije dogodjaje, tičuće se šumarstva njihova okoliša
dojavljuju Gospoda koja znadu dobro njemački, a žele prevadjati za S.
1. i L. V.neka se izvole javiti uredničtvu.
Uredjuje kr. zeru. šum. nadz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. AIbrecht, Zagreb.