DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 37 -
Gradja : po 1 m3 na bečkomu kolodvoru:


jelovi i smrekovi rogovi (Sparren)
Hi s—16|ie široki do 10 m dugački . . 44-~ — 48
^o-´V » do 12 m. , 46.— — 52


jelove i smrekove grede (tramovi)


,8|a4—24|.


cm. široki, do 6—8 m dugi . 52-—
jelove i smrekove tanke platnice 40-— 44


» » » prosta brvna 46-— —
jelove daske i brvna 1 r 50-— 60 smrekove daske i brvna 1 r 68´ -— 88
borove » » » 1 r. . . . .;´: 55´— - 70
hrastove daske nesortirane austr. i ug. porijekla 150 — - 190
» » » slavonskog » 180-— — 240
hrastovi frizj 1 r. (kratki bečki) 100-— — 130
» 2 » ( » » ) ..... 90-— 100 » » 1 i (exprort) 125-— - 135


Oglas.


U savezu sa oglasom od 12. studenoga 1912., kojim je prvostolni
kaptol zagrebački oglasio dražbu hrastovih stabala u šumi „Medjidorje"
kod Siska za dne 11. siječnj a 1913. izostao je iz odnosnih dražbenih
uvjeta §. 39., koji glasi :


»Kupac jamči do konca godine 1913. za effektivnu štetu, koja bi
kod obaranja, izradbe ili izvoza počinio na jur izradjenoj po t. tvrdci Filipa
Deutscha sinovi u Zagrebu a ne izvezenoj robi, što je preostala poglavito
u tablama br. 1. do br. 14.«


U Zagrebu, dne 30. prosinca 1912.


Prvostolni kaptol zagrebački.


Broj 16090 .. 1912.
Kr. kotarska oblast


u Slatini, 18. prosinca 1912.
Predmet: Kometnik z. z.
prodaja bukovih stabala.


Oglas dražbe bukovih stabala.


Dne 17. siečnja 1913. u 10 sati prije podne obdržavati će se u
uredu kr. kotar: oblasti u Slatini putem pismenih ponuda dražba vrhu


1.000 komada biranih bukovih stabala, stojećih u šumi i na pašnjaku z. z
Kometnik a procjenjenih na 20.000 kruna.
Stabla su naročito sposobna za izradbu vila i lopata. Šuma je udaljena
4 klmtr od željezničke stanice Voćin.
Propisno biljegovane ponude imadu biti obložene sa jamčevinom, koja
iznaša 10°/0 od izklične cijene.
Na brzojavne, kao i na kasnije stigle ponude ne će se nikakav obzir uzeti.
Pobliže dražbene uvjete moći je uviditi kod podpisane oblasti za vrijeme
uredovnih sati.
Kotarski
upravitelj
Penale v. r.