DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 36 S
toga ponovno stavljamo apel na sve šumare, neka se kod svih
sastanaka, bilo veselih povodom proslave kakovog radostnog dogodjaja,
bilo žalostnih, prigodom kakove tužne sgode, ili na poučnim i zabavnim
putovanjima. — vazda neka se sjete Borošićeve literarne zaklade, u
živom nastojanju, da djelovanje te zaklade stupi što prije u život.


Predsjedničtvo hrv.-slav. šumar, društva.


Različite vijesti.


Konkurencija japanske hrastovine. Već od dužeg vremena dolaze
iz Japana velike količine hrastovine preko engleskih, holandeskih i belgijskih
pristaništa na kontinenat, i prouzrokuju našemu drvnomu materialu,
odnosno našim drvnim exporterima. veliku konkurenciju.


Vrlo interesantni su najnoviji podatci, o izvozu hrastovine iz Japana
na kontinenat.


Sveukupna vrijednost japanskog izvoza u ovom artiklu, iznašala je
u godini 1911. 4,160.514 Jena (l Jena iznaša 246 K), a izvezeno je, u
Kinu i Kvantung, hrastovog drveta u vrijednosti od 1.723.751 Jena, u
Veliku Britaniju 269 514 J, u Njemačku 297.592 J., u Francusku 106.994 J.
u Belgiu 784.797 J., u Ameriku 418 000 J.


Spomenuti je jošte da je prema jednom konsularnom izviješću prije
kratkog vremena prispjela u Liverpul jednu oveća količina hrastovog
drveta, koja će se imat po kontinentu razvesti.


Ogradjuj svoje. Tko si želi lijepo, trajno i dobro ograditi voćke,
razsadnjake, vrtove, polje, dvorište ili što bilo, neka se obrati na tvrdku


F. Jergitsch Sohne, Klagenfurt, pak će dobiti cijenik o ogradama
iz žice, iz kojega će si moći izabrati ogradu kakovu želi imati. (Vidi
oglas u Š. 1.)
Hrvatski izum. G. Filip Jurčić kr. nadmjernik u m. (Zagreb, Bijenička
cesta br. 83.) dobio je povlasticu na šestilo, kojim se može bez
uporabe posebnog mjerila izravno odčitavati sve duljine u mjerilu 1 : 40°
i 1 : 1000 m. Cijena je po komadu 23 K. Kr. zem vlada je nabavu toga
šestila preporučila.


Upozorenje. Upozorujemo kultivatore na današnji Članak o uzgoju
oraha kao šumskog drveta.


Uspjesi dražbe stabala. Prigodom dne 28. studena tg. kod kr: drž.
šumarije u Glini obdržane dražbe razpisanih 8279 ma bukovine, 66 ms
kestenovine, 7 m3 hrastovine te 56 m3 raznog drveća postala je dostalcem
tvrdka Ganz i dr. — Danubius iz Budimpešte za 11 117 Kruna.


Zadnje cijene bečkoga tržišta za trgovinu šum. proizvoda na
veliko.


Gorivo : po 1 pr. m. na bečkomu kolodvoru:


bukove cjepanice 1 r. nesplavljane 11"50 — 13.—
> « 2 » « 1050 — 11-50
> » 1 » spavljane 1100 — 12*50
» » 2 » 9-50 — 1050
jelove i omorikove cjepanice nespljavljane ... . 12-50 — 13*—
» » > » splavljane 12´50 — 13´—
borove cjepanice ,,.,,,,.,,.,. 9"50 — U´50