DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 35 —


Literarna zaklada hrv.-slav. šumarskoga društva na uspomenu
kr. zemalj. šumar, nadzornika I. razr. Andrije Borošića. Zaključkom


glavne skupštine hrv-slav. šumarskoga drnštva od 5. kolovoza 1912. prihvaćena
su po društvenoj upravi prema rješitbi kr zemalj. vlade, odjela
za unut. poslove od 7. veljače 1912, broj 3848 nadopunjena pravila literarnog
zakladnog lista hrv.-slav. šumarskog društva, osnovanog u spomen
pokojnog društvenog tajnika Andrije Borošića i predložena su kr. zemalj.
vladi, odjelu za unut poslove na odobrenje, pak nema dvojbe, da će biti
i odobrena.


Svrha upitne zakladnice vrlo je plemenita i koristna, jer će se njezinim
kamatnim prihodom podupirati izdavanje hrvatskih šumarskih stručnih
djela.


Ona će s toga mnogo doprinjeti i utrti put, da dodjemo jednom do
njeke samostalne hrvatske stručne šumarske literature, a ujedno i mnogo
doprinjeti za unapredjenje šumarstva u zemlji. Kolike li ona članove neće
pobudjivati na intenzivni literarni rad, — a tko se ga jednom prihvati,
tako se ga lako više ne okani, pak kolike li i od tuda koristi.


Radi slabe suradnje članova na literarnom polju zelene struke, našla
se je društvena uprava još u god. 1911. prinukanom, da povisi honorar
za izvorne članke sa 5 K po tiskanoj stranici, ali i kraj toga ostao
je još dosta slabi odziv. Koliko li neće u tom smjeru pomoći upitna zakladnica.


S toga se hrv.-slav. šumarsko društvo nije moglo uspomeni pok. A.
Borošića bolje odužiti, nego da osnuje rečenu literarnu zakladu, za unapredjenje
šumarske knjige, koju je pokojnik toliko volio.


S toga treba, da je svakoga člana, naročito svakoga šumara živa
želja, da ta zaklada stupi što skorije u život, u namijenjeno joj djelovanje.


Prema § 2. odnosnih pravila, ima se zakladna imovina kamatonosno
uložiti sve dotle, dok ne dosegne visinu od najmanje deset hiljada


(10.000) kruna. Nu kako se i mili i cijenjeni pokojnici brzo a i ´rado
zaboravljaju, to u tu zakladu nisu pridolazili prinosi, kako se iz početka
pod prvimi utisci tuge za milim pokojnikom izčekivalo, tako, da do konca
ove godine iznosi ta zakladna imovina istom 2909 K 99 fil
S toga si uzimamo za svetu dužnost, da ovim putem učinimo apel na
sve članove i sve šumare, neka se sjete ove zaklade.


Svaki, koji doprinese, .... znade, da se time ne odužuje samo uspomeni
milog pokojnika, već da tim nastojanjem, da ta zaklada stupi što
prije u djelovanje, koristi sam sebi bud posredno, što će biti bodren na
rad i imati pravo, da dodje do zaslužene nagrade, bud neposredno što
će mu zaklada pomoći, da će doći do obširnijih znanstvenih stručnih razprava
i valjanih šumarskih knjiga.


Šumari valja da se s toga svakom zgodom, gdje se u manjem ili
većem broju zajedno sastanu, sjete ove zaklade.


Koliko u draštvu padne oduševljenih prigodnih govora, iza kojih se sabiru
doprinosi za razne humane i patriotske svrhe. Sve su to plemeniti i pohvalni
rodoljubni čini No u društvu šumara valja, da je svakog pojedinca
zajednička težnja, — težnja za unapredjenjem zelene struke.


A i kuda većeg rodoljublja, nego da nam se knjiga unapredi, ta od
toga u prvom redu koristi narodu, s kojim živimo — i domovini, kojoj služimo.