DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 34 —


K jednu odbor zaključuje, da se putem Šumarskoga lista pokrene
akcija za povećanje dosadanje zakladne imovine.
Toč. V. Eventualni predloži.


1. Obzirom na to, što pododbor, kojemu bijaše povjereno, da redigira
predstavku o poboljšanju statusa šumarskih tehničara političke uprave
u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji, tu predstavku prema zaključku
upravljajučega odbora od 10. prosinca 1911, točka IV., odnosno zaključku
od 15. travnja 1912. točka IV. sve do danas društvenom predsjedničtvu
podnio nije, to predsjedatelj predlaže, da se rečeni pododbor požuri, da
upitnu, predstavku što prije predloži upravljajućem odboru, koji će ju konačno
redigirati, a po tom eventualno prije dalnje razpoložbe oglasiti
jošte u »Šumarskom listu«, da mogu i ostali članovi iznijeti o njoj svoje
primjetbe.
Odbor u načelu ovaj predlog prihvaća, a k jednu ovlašćuje predsjedničtvo,
da prema uvidjavnosti i potrebi u predmetu učini dalnju razpoložbu.


2. Odbornik Dragutin Trôtzer predlaže, da se na kr. zemalj. vladu
od strane društvene uprave podnese predstavka, neka bi se naredbenim
putem povisila dnevnica za lugarsko osoblje od dosadanjih 1 K 68 filira
barem na 3 K, a za slučaj, kada se mora vani noćiti razmjerne i više,
jer sadanja dnevnicn ne dostaje, već mora lugarsko osoblje iz svoga naplaćivati
što je na uštrb službe.
Nadalje neka bi se izhodila naredba, da sudovi ne pozivaju lugarsko
osoblje na razpravu kao privatne učestnike, kojom prigodom ne dobe lugari
skoro nikakovu odštetu, tako, da se u mnogo slučajeva upravo žacaju


o
šumskim kradjama u obće prijave podnašati.
Odbor predlog usvaja time, da predlagao svoj predlog pismeno sastavi
i društvenoj ga upravi na dalnje uredovanje podnese.
Pošto inih predloga nema, to predsjedatelj zaključuje sjednicu, a
zapisnik ovjerovljuju u slijedećoj sjednici od 16. prosinca 1912. izabrani
odbornici : Dr. Nenadić i Dr. Petračić.


Dr. Nenadić v. r. Fischbach v. r Jakopec v. r.
Dr. Petračić v. r.


Društvena sjednica. Upravljajući odbor hrv. slav. šumarskoga društva
održao je na 16. prosinca 1912. svoju redovitu sjednicu. Tom su prigodom
prema dosadanjem običaju udovam i sirotćadi druš. članova u oči
Božića razdjeljene iz prošlogodišnjh kamata »Pripomoćne zaklade utemljene
u spomen nadšumara Vladoja Kôroskeny-.« kao i podpore iz razpoloživih
društvenih sredstava. Osim toga riješeni su prispjeli podnesci i predloži, a
medju inim važnijim stvarima zaključeno je, da bi se hrv. slav. šum društvo


obratilo posebnom predstavkom na kr. zem. vladu, odjel za unut. poslove,
neka bi se obzirom na osebujne prilike šumskog gospodarstva uredilo
pravo odvodnjivanja šuma i šumskih čretova u obće, a napose, da bi se
dužnost doprinašanja za velike odvodnje, ako su iste koristne po šumu,
uredilo na pravednijem ključu nego što je to do sada bivalo.


U zakladu utemljenu u spomen pok. A. Borošića - doprinješe:


Gosp. Dr. Gjuro Nenadić profesor kr. šum. akademije zagrebačke 8.60 K.
Josip Jakopec kr. vi. šumar, povjerenik u Zagrebu 860 Ukupno 17 K. 20 t.